Kommunen vil informere om planprosessen og planområdet. Vi vil også ha dine innspill, så vil legger opp til en liten workshop underveis.

Velkommen!