• Kriseledelse 
  • Ordfører
  • Kommunedirektør
  • Varaordfører
  • Seniorrådgiver
  • Etatsleder Oppvekst og Kultur
  • Etatsleder Helse og Omsorg
  • Etatsleder NUT

   Ved behov kalles og disse inn:
  • Brann- og redning sjef
  • Kommuneoverlege
  • IT-konsulent

   Kriseledelsen ledes av kommunedirektør. 
   Ordfører er kommunens og kriseledelsens «ansikt utad» og uttaler seg på vegne av kommunen.