Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Stipend for elever i videregående skole - søknadsfrist 15. april 2021

Publisert , Oppdatert 22. mars 2021
Sparegris

Dersom du er elev i vidergående skole, og hjemmehørende i Kvænangen kommune, kan du nå søke om stipend. Søknadsskjema kan du få på Servicekontoret, eller du finner det HER

 

 

Regler for tildeling av stipend:

1. Det er bevilget et beløp over kommunens budsjett til stipend for borteboende ungdom hjemmehørende i Kvænangen kommune, og som er elev i den videregående skole.

2. Det bevilgede beløp deles i to like deler som fordeles i vår– og høstsemesteret av Formannskapet etter innstilling fra kommunedirektøren

3. Stipendet tildeles ungdom inntil fylte 25 år i utdanningsåret. Ved avbrudd i utdanningen pga militærtjeneste/siviltjeneste eller svangerskap kan stipendet ytes inntil fylte 26 år. I slike tilfeller skal avbruddet dokumenteres.

4. Stipendet tildeles elever som tar utdanning med heltidsstudium av minst ett semesters varighet.

5. Stipendet er ikke behovsprøvd, dog tildeles ikke stipend til ungdom som har fri utdanning eller som hever lønn og/eller mottar økonomisk ytelse fra det offentlige under utdanningen med unntak av stipend fra Statens Lånekasse for utdanning.

6. Søknad om stipend skrives på fastsatt søknadsskjema med bekreftelse fra skolen/utdanningsinstitusjonen.

7. Avslag på søknad om stipend kan ankes innen klagefrist fastsatt i gjeldende lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Søknadsfrist 15. april 2021