Lokale Lenker

Innlogging kommunal e-post Mulighet til å logge seg på kommunal e-post utenfra.
Biblioteket Vårt eget bibliotek med muligheter for søking i lokal database
Sørstraumen Handel  Med blant annet kommunalt servicekontor
Gearbethytta  
Nord-Troms Museum  
Nord-Troms Brannvesen  
Søknad om stipend  
Gammene  
Meilandssidene Hjemmeside for Meiland
Kvænangen Adventure Kvænangen Adventures hjemmeside
Søknadsskjema sommerarbeidsplass for ungdom Her kan du søke om sommerarbeidsplass
Valanhamn  
Revygruppa i Burfjord BIL's revygruppe på nett
Spildra  Hjemmeside for Spildra
Navit Hjemmeside for Navit med bl.a side for vannsaga
Kvænangen Menighet Hjemmeside for Kvænangen menighet
Skigruppa i Burfjord IL
Hjemmeside for skigruppa i idrettslaget i Burfjord

Aviser:

Framtid i nord Avisa for Nord-Troms
Aviser og andre media i Troms Kulturnett Troms sin oversikt over avis/tidsskriftsider av interesse for Troms
Nordlys Landsdelsavis for Nord-Norge, utgitt i Tromsø.
Lokalaviser i Troms Lokalavis-nett, bl.a. med aviser fra Tranøy og Senja.
Norske aviser på www Norske avisers landsforenings liste

Troms fylkeskommune på Internett:

OPUS Utdanningsetaten i Troms' opplærings- og utviklingssenter
De videregående skolene i Troms Web-tjeneren til elever og ansatte ved de videregående skolene
Kulturnett Troms Inngangsporten til kulturen i Troms
Kulturetaten i Troms fylkeskommune Etaten presenteres på nettet
Biblioteknett Troms Inngangsporten til bibliotekene i Troms
Troms fylkesbibliotek Service- og kompetansesenter for folke- og skolebibliotek
Museumsnett Troms Inngangsporten til museene i Troms
Harstad sykehus Sykehusets hjemmesider
Regionsykehuset i Tromsø Sykehusets hjemmesider

Offentlig informasjon:

Offentlig informasjon i Troms Kulturnett Troms sin oversikt over off. infosider av interesse for Troms
Kommunenes informasjonstjener Informasjon om norske kommuner og fylkeskommuner.
Kommunenes sentralforbund Forbund for norske kommuner og fylkeskommuner.
ODIN Felles elektronisk informasjonstjeneste for regjeringen, Statsministerens kontor og departementene.
Stortinget Stortingets informasjonstjener
ESOP Database med referanser til alle dokumenter fra Storting og regjering siden Stortingssesjonen 1971/72.
Offentlig informasjon Statlig serviceinstans som gir hjelp til å finne fram i staten. Har oversikt over informasjonsmateriell, henviser til rette statlige instans og svarer på spm. om off. virksomhet.
Lovdata Norske lover, forskrifter m.m. i fulltekst.
Statistisk sentralbyrå Norges sentrale institusjon for utarbeiding av statistikk.
Geologisk fylkesprogram Troms Samarbeidsprosjekt mellom NGU og Troms fylkeskommune om geologisk kartlegging av Troms fylke
Norge.no Inngangsportal for offentlig informasjon i Norge
Kommunenes Opplæringskontor i Troms Ansvarlig for lærlingeplasser i kommunesektoren i Troms

Kommunal Rapport 

Ukeavisen for kommune-Norge.
Nav

Snarvei til Kommunenavet på NAV

Kommuner i Troms med Web-sider:

Dyrøy kommune  
Harstad kommune  
Balsfjordkommune  
Karlsøy kommune  
Skjervøy kommune  
Nordreisa kommune  
Lyngen kommune  

Kåfjord Kommune

 
Storfjord kommune  
Lavangen kommune  
Nord-Troms  
Målselv kommune  
Tromsø kommune  

Andre fylkers Web-sider:

Agder fylkeskommune  
Innlandet fylkeskommune  
Møre og Romsdal fylkeskommune  
Nord Trøndelag fylkeskommune  
Oppland fylkeskommune  
Oslo kommune  
Rogaland Fylkeskommune  
Sogn og Fjordane fylkeskommune  
 

Annet:

Slektsforskning i USA og her hjemme Meget god side for de som etterlyser slekt i USA og i Troms
Folkeuniversitetet i Nord- Troms Folkeuniversitetet Nord-Troms sin hjemmeside.
Ny hjemmeside forTourettes syndrom og andre nevrobiologiske tilstander. Norsk Tourette Forening har laget en ny hjemmeside med aktuelt stoff om Tourettes syndrom og andre nevrobiologiske tilstander.
Håvard Larsen, kunsthåndverker  

NSR Nord-Troms

Samisk organisasjon,  mye ungdomsrettet
Interkommunalt arkiv, Troms
IKA Troms sin hjemmeside, for informasjon om IKAT's tjenester og aktiviteter.
Troms Reiseliv  

Bedin

Bedriftsinformasjon
Vinn Informasjonsforvaltning  og  etablerervirksomhet