Foreldreportalen og søknadsportal finner du her: Visma Flyt Barnehage

I søknaden må du legge inn informasjon og svare på noen spørsmål. Du kan søke fra 40 % til 100 % plass. Du kan sette opp to barnehager i søknaden. 

Husk også å sjekke om du er kvalifisert for redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid, da dette kan være til stor hjelp for mange familier. 

Hvis du ikke har norsk personnummer, må du ta kontakt med Burfjord barnehage for å få lagt inn søknad.