• Det legges opp til møtefri i juli og halve august.
  • Det legges opp til å ha formannskap på tirsdager, men må tilpasse det til regionråd. 
  • Det skal lages et årshjul for formannskapet. Formannskapet skal ha temamøter med informasjon og debatt. Dette gjør formannskapet i første møtet i 2021.
  • Det kan legges opp til å sløyfe enkelte formannskapsmøter dersom det er nødvendig. F.eks. siste møtet før sommeren og siste møtet før jul.                                                                   
  • Ordfører gis fullmakt til å gjøre endringer i møteplanen. Endringer bør drøftes i formannskapet.

Klikk på denne linken for å lese møteplan for 2021.