Språksenteret skal være en aktiv pådriver for å ivareta, revitalisere, videreutvikle, dokumentere og formidle samisk og kvensk språk og kultur i form av tiltak i egen regi, og i samarbeid med skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner. 

Kvænangen språksenter holder til i Kvænangen næringsbygg på Sørstraumen. På språksenteret arbeider Karen Ellen Inga Eira og Katriina Pedersen. Vi tilbyr forskjellig type aktiviteter og kurs i samisk og kvensk. Ta kontakt for informasjon. 

Kvænangen språksenter mottar støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Troms fylkeskommune, Sametinget og Kvænagnen kommune.