Nàvuona/ Samisk språksenter starter opp med kurs i samisk som fremmedspråk, lytting og muntlig kommunikasjon høsten 2022. Kurset er på ca 100 timer og har fokus på lytting, muntlig kommunikasjon, tekstforståelse og fordypelse i noen temaer. 

Kurset bygger på SAM- 1031: Nordsamisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 eller tilsvarende. Kurset arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, slik at det er mulighet å ta eksamene ved UiT. 

Les om studietilbudet SAM- 1034 her

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (10stp), må du være tatt opp som student ved Norges arktiske universitet. Du søker opptak til enkeltemne (9199 enkeltemner, ikke realfag). Søknadsfrist er 1. juni, men dette forplikter deg ikke til å ta eksamen. 

Ved semesterstart må du betale semesteravgift (à kr 500) og undervisnings- og eksamensmelde deg i SAM- 1034 Nordsamisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon. Frist for å melde seg opp til eksamen er senest 1. september 2022.

Du må søke elektronisk. Mer informasjon om opptak, hvor du søker og fremgangsmåte finner du her.

 

IZhGC 3DhN 8wDKNlmPAbhmG 0DBN wzCMlmHCbxiG 0TJM A 3DMFqGCb 9hGEbLMOE 3DMNoGSb 8hmEYLcOE 3zAMo 2X 8J 45PDS 2Hh UhAAAAAElFTkSuQmCC

Kursstart: 26. august 2022 i Sørstraumen på språksenteret. 

Husk å melde deg på kurset innen 01.06.2022. 

Informasjon om kurset og påmelding kan rettes til Karen Ellen Inga Eira eller Ellen Oskal Spein. 

Karen.eira@kvanangen.kommune.no

Mobiltelefon: Karen Ellen Inga Eira 48509161/ 40605327

                     Ellen Oskal Spein 99574495