Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Klagen skal grunngis.

Eventuell klage rettes skriftlig til Kvænangen kommune, avdeling for næring, utvikling og teknisk Gárgu 8.9161 Burfjord.

For fullstendig kunngjøringstekst og navn på veiparseller, se Kvænangen kommunes hjemmeside:http://www.kvanangen.kommune.no

For spørsmål kontakt saksbehandler på telefon 77778840

E-post bernt.mathiassen@kvanangen.kommune.no

 

Kart 2007- Jonaslia.pdf

Kart 6003-Sollia.pdf

Kart 9004-Olgula.pdf

Kart 3014- Kvænangsdalen og 9005-Kärpikkä.pdf