kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat

Velkommen til Lørdagskafè

Det arrangeres lørdagskafè 04.03.17 kl. 11:00 på Flerbrukshuset i Burfjord. Det blir blant annet servering av syrisk mat og salgstand. Alle er hjertelig velkommen.  Les mer i artikkelen.

klasserom

Innmelding skole og søknad om skoleskyss

Foreldre som har barn som skal begynne i 1. klasse til høsten, bes benytte skjemaet direkte her på kommunens hjemmeside, eller gå inn på Skjema fra A til Å og velg skjemaet "Innmelding skole" som du fyller ut på nettet og sender elektronisk til kommunens saksbehandlingssystem. Nyregistrering/bytte av skole skjer på samme skjema. I følge Opplæringslova Kap. 7 § 7-1 så skal elevar i 2. - 10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen ha rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengdaVi ber derfor foresatte om å søke spesielt om dette i eget brev/mail. Her er lenke til Trygg Trafikk sin veileder "Særlig farlig eller vanskelig skolevei". Dersom du har spørsmål kan du ringe til etatsleder oppvekst og omsorg Kristin Anita Hansen på telefon 77778831/48509161 eller du kan sende e-post til kristin.hansen@kvanangen.kommune.no  Frist for innsending av skjema og søknad er 1.mars 2017.

Trygve Hoffs minnepris 2017

Trygve Hoffs minnepris skal gis til en person eller en gruppe personer som driver kulturarbeid i Trygve Hoffs ånd. Les mer inni artikkelen.

UKMlogo2016

Meld deg på UKM Lokalmønstring

Alle unge som går i 5.klasse og opp til og med 20 år kan nå melde seg på den lokale UKM (Ungdommens KulturMønstring/Ung Kultur Møtes). Vår mønstring her i Kvænangen i 2017 er satt til lørdag 11.mars med påmeldingsfrist søndag 5.mars. Så da er det bare å gå inn på UKM sine sider, finn din mønstring og melde seg på. Dersom du behøver litt hjelp eller annen assistanse, så kontakt Rita B.P. på telefon/sms 40405628 eller e-post: rita.b.pedersen@kvanangen.kommune.no , så finner vi ut av det. Du kan melde deg på med hva som helst innen kunst og kultur, men du bør ha forberedet deg, ha en plan med det du vil vise fram, ha øvd og ellers ha ordnet deg med det du trenger. Kanskje du har tatt bilder, har malt eller tegnet noe, laget et skulptur, sydd noe, smidd noe, skriver du dikt/noveller, synger du, spiller du et instrument, danser du, spiller du teater, lager du film eller gjør du noe helt annet som du kan tenke deg å få vist fram på UKM, - så er det bare å melde seg på, - vi venter på deg, for vi vet at du kan.

Runa-Bergsmo-forside-17

Kultur i Troms presenterer:

Du Store Mamelukk - Lanseringsturné

Familiekonsert skrevet og fremført av Runa Bergsmo med Landsdelsmusikerne og barnekor, - kommer til Kvænangen Flerbrukshus Torsdag 9. mars kl. 18.00. Her vil Barnekoret i Kulturskolen være med å synge sammen med Runa på scenen. Inngang kr. 100,- uansett alder (Billetter selges i døra før konserten) Dørene åpnes kl. 17.30. Kafé fra 17.30 til 18.00, og også etter konserten. VELKOMMEN

SFO-Burfjord-forside

Søknad om plass i SFO

Minner om søknadsfristen til SFO som er 15.mars. Du søker via Kvænangen kommune sine hjemmesider HER i den merkede lenken. Selv om ditt barn har plass nå, så må man søke på nytt hvert år.

Seddel-og-mynter

Søknad om kommunalt stipend til elever i videregående skole våren 2017

Stipendet tildeles borteboende ungdom hjemmehørende i Kvænangen kommune, og som er elev i videregående skole. Søknaden må være innlevert eller poststemplet senest 15. mars. Det tildeles ikke stipend til elever med lærlingkontrakt som har hel/delvis lønn.  Skjemaet finnes HER i PDF-format , - du skriver det ut, fyller inn opplysninger og får stemplet og underskrevet skjemaet ved din skole før du sender skjemaet inn til Kvænangen kommune, Servicekontoret, Gárgu 8, 9161 Burfjord eller du kan sende det som vedlegg til e-post til e-postadressen: post@kvanangen.kommune.no. Du finner søknadsskjemaet på hjemmesiden til Kvænangen kommune i høyre kolonne under fanen Selvbetjening, underpunkt Skjema. Har du spørsmål til dette, så ring Servicekontoret tlf.: 77 77 88 99 eller skolekontoret tlf.: 77 77 88 30. Med vennlig hilsen Oppvekst og kultur

Troms-fylkeskommune-logo

Voksenopplæring ved Nord-Troms videregående skole, avd. Nordreisa

Ta utdanning mens du er i jobb! Alle voksne som ikke har fullført videregående skole tidligere har rett til å få gratis utdanning på videregående skoles nivå, fra det året de fyller 25. Voksne som har videregående utdanning fra før kan bløi tatt opp dersom det er plass. Her er mer info.  Søknadsfristen er 1. mars. Her er Søkerveiledning: sokerveiledning-260613.pdf  Her er plakat for Studiespesialisering. Her er info om renholdsoperatørfaget i brosjyre. Her er brosjyre om helsearbeiderfaget. Her er brosjyre på helsesevicefag. Her er brosjyre på Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Tidligere år har det vært mulig også å følge undervisningen i lyd/bilde- studioet i rådhuset, Kvænangen kommune. Kandidatene må registrere søknaden sin elektronisk på www.vigo.no. Ha MinID tilgjengelig for å kunne søke. Søknad om vurdering av realkompetanse kan gjøres elektronisk på www.vigo.no . Søkere må ha minimum 2 års relevant praksis. Det er viktig å sende inn kopier av attester fra praksis og utdanning som vedlegg til søknaden. Kontaktinformasjon: Studieveileder Nord-Troms videregående skole 92 23 25 09/777 87000. E-postadresse: beate.rikardsen.jaatun@tromsfylke.no

Bilde-sau-forside

Hålogaland Teater kommer til Kvænangen

"Bæ, bæ lille" vises torsdag 16.mars kl. 17.00

Hålogaland Teater viser forestillingen "Bæ, bæ lille" på Kvænangen Flerbrukshus torsdag 16. mars kl. 17.00. Endelig kommer det teater for de aller minste barna, - målgruppen i denne forestillingen er barn fra 0-3 år. Billetter selges i døra fra kl. 16.30. Pris Barn kr 80,- Ordinær kr. 80,-. Vi har betalingsterminal. Her kan du se plakaten i PDF-fromat. Les mer og se bilder inni artikkelen.

Ferie-for-alle-logo

Røde Kors Troms inviterer til Ferie For Alle 2017

Røde Kors Troms inviterer til Ferie For Alle 2017 - et ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi og barn i aldersgruppen 6-13 år på Haraldvollen. I år er det fire ulike tidspunkt man kan tilby, og det første oppholdet er påskeferien med ankomst 6. april og hjemreise 11.april, her er søknadsfristen 1. mars 2017 og søknadsskjema finner du HER. Du kan se hele informasjonsdokumentet HER der de andre tidspunktene er beskrevet og der står også all annen info som man behøver å vite.