kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Mandag 5. september vil avdeling for teknisk, utvikling og næring være stengt deler av dagen

Mandag 5. september 2016 vil avdeling for teknisk, utvikling og næring være stengt fra kl. 11.30 - 15.00. Dette på grunn av fagdag/budsjett. Mvh Jan Inge Karlsen, etatsleder for næring, utvikling og teknisk.

Industribygg-forside

Burfjord Industribygg til leie

Burfjord Industribygg er til leie. Bygget er et industribygg til matproduksjon/foredling, kontorer med fjordutsikt, 4 kjøreporter. Beliggenhet: 9161 Burfjord, Kvænangen kommune, i kommunesenteret. Nærhet til industrikai. I nærområdet finnes bensinstasjon, butikker, byggevareforretning m.m. Kontaktperson ved interesse er Jan Inge Karlsen, tlf.: 77 77 88 41, e-post: jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no . Se beskrivelse og bilder inne i selve artikkelen.

Sjømatseminar-forside

Sjømatseminar i Nord-Troms - "Fremtida ligger i havet - i Nord-Troms"

Skjervøy kommune inviterer til Sjømatseminar i Nord-Troms 6. september 2016. Påmeldingsfrist 30.august. Påmeldinglink .  Du kan lese programmet HER i pdf-format og også se det inni artikkelen. Mål: Få oversikt over globale, nasjonale og regionale utviklingsmuligheter. Framtidig behov for varer, tjenester og kompetanse i Nord-Troms. Målgruppe: Leverandører (næringslivet), politikere, næringsutviklere, rådgivere i skolen, off.forvaltning.

Zapffe

"Zapffe" - Hålogaland Teater til Burfjord

Torsdag 15. september kl. 18.00 vil Hålogaland Teater vise forestillingen "Zapffe" på Kvænangen Flerbrukshus i Burfjord. Billetter selges i døra før forestilling, og kan også kjøpes på forhånd på Kulturkontoret i uka før fra kl. 09.00-12.00 på hverdagene. Forestillingen Zapffe er et samarbeid mellom Hålogaland Teater og Sparebank1 Nord-Norge som har støttet turneen. I den anledning tilbys det billetter til redusert pris til kunder og ansatte i Sparebanken Nord-Norge. (140,- pr.slik billett, max 2 billetter pr.kunde/ansatt og tilbudet gjelder ved kjøp av billett innen 12. september.) Velkommen til en flott monolog med Kristian Fr. Figenschow som vil komme ut i foajèen etter forestillingen for et møte med publikum. Se inni artikkelen for omtale av forestillingen.

Frivillighetspris-forside

Troms fylkeskommunes Frivillighetspris 2016

Troms fylkeskommune deler årlig ut en frivillighetspris for å øke status og interesse for frivillig arbeid. Frivillig innsats fra enkeltmennesker er selve livsnerven i et levende og aktivt lokalsamfunn. Frivillihhetsprisen i Troms består av et beløp på kr. 25.000,- og deles ut i desember i det aktuelle året. Og nå har du mulighet til å melde inn kandidater. Fristen for å melde inn kandidater til frivillighetsprisen er 5. september, og sendes som e-post til postmottak@tromsfylke.no. Forslaget må inneholde begrunnelse  og utfyllende informasjon om kandidatens arbeid og samfunnsinnsats. Innmelder vil kunne bli kontaktet for innhenting av mer informasjon dersom det behøves.

Troms-fylkeskommune-logo

Troms fylkeskommune inviterer til:

Informasjonsmøter høsten 2016 - om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2017

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv. Målgrupper for møtene: kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes idrettsforbund-Norge, studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den norske turistforening, Norges Bilsportforbund, Det Frivillige Skyttervesen, velforeninger, friluftsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger. For vår region er det to aktuelle steder og datoer som har møter, - (Møte nr. 7) torsdag 8. september kl. 18.00 - 21.30 på Lyngskroa (Welcome Inn), Storfjord, og så det mest aktuelle møtestedet for Kvænangen: (Møte nr. 5) mandag 5. september kl. 18.00 - 21.30 på Reisafjord Hotell, Sørkjosen, Nordreisa. Her er invitasjonsbrevet i PDF-format. All påmelding skjer til: johnni9@online.no eller sms på mobil 995 77390 - senest 3 dager før hvert møte.Nærmere opplysninger på telefon: 777 88227 (arbeid) eller mobil 995 77390. Oppgi møtenummer ved påmelding. Vi ønsker alle sammen vel møtt! (Her er også informasjonsannonsen for hvordan man søker tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2017 i PDF)

Det-fineste-i-livet

"Det fineste i livet" - Hålogaland Teater til Burfjord

Onsdag 28. september kl. 18.00 viser Hålogaland Teater forestillingen "Det fineste i livet" med Ketil Høegh på Kvænangen Flerbrukshus i Burfjord. Billetter selges i døra før forestilling, og kan også kjøpes på forhånd på Kulturkontoret i uka før fra kl. 09.00-12.00 på hverdagene. Velkommen til en flott og viktig monolog  med Ketil Høegh. "Det fineste i livet" er en oppløftende forestilling om nedstemthet, og hvor langt vi vil gå for dem vi elsker.  Se inni artikkelen for omtale av forestillingen.

Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Stengning av bru over Vikselva (Saltnes) i Jøkelfjord (kommunal vei)

Brua er på kommunal vei mot Saltnes ca 500 meter fra Fyleksvei 365 i Jøkelfjord i Kvænangen kommune. Som følge av utbedring/bygging av ny bru, så blir denne stengt i perioden tirsdag 23. august kl. 07.00 til fredag 2. september kl. 07.00. Beboere og brukere i området er tidligere orientert om prosjektet. Det blir ikke etablert omkjøring, men det blir satt opp en gangbru for gående. Vi ber om forståelse, og beklager de ulemper dette måtte medføre. Kontakt gjerne teknisk avdeling for eventuelle avklaringer: Dag Åsmund Farstad 7777 8843/Jan Inge Karlsen 7777 8841

klasserom

Skolerute for 2016/2017

Utvalg for Oppvekst og Omsorg har i utvalgsmøte 4.februar 2016 vedtatt skolerute for neste skoleår, 2016/2017.   OBS! For elever på Kvænangen barne- og ungdomsskole er det utsatt skolestart til onsdag 24.august på grunn av forsinkelser med nytt midlertidig skolebygg.

kulturskolekonsert

Kulturskolens tilbud i skoleåret 2016/2017 - husk å søke

Vil du at ditt barn skal benytte seg av noen av Kulturskolens tilbud, så kan du se søknadsskjemaet HER. Last det ned, skriv det ut, fyll inn opplysninger og lever det inn til kommunen. Du kan også søke via  elektronisk skjema som du finner på vår hjemmeside under fanen "Tjenester" i venstre kolonne og så under "Skjema fra A-Å". Søknadsfrist er 15. august, men det er bare å søke med det samme slik at man er sikra plass. Kulturskolen har et variert og allsidig tilbud, rett og slett noe for enhver smak. Og både voksne og barn kan søke seg inn i Kulturskolen på de ulike fagene, men barn i grunnskolealder har førsteprioritet. I inneværende skoleår har Kulturskolen  over 90 ulike brukere, så etterspørselen er rimelig stor. Alle må søke på nytt til hvert år.