kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Åpningstider jul/nyttår på kommunehuset

24/12 og 31/12: Kommunehuset (unntatt Legekontoret) er stengt.

29 - 30/12: Åpningstiden er kl 1000 – 1400.  

Drømmestipendet-2015-forsid

Nominering til Drømmestipendet 2015

Hvert år deler Norsk Kulturskoleråd i samarbeid med Norsk Tipping ut 100 Drømmestipender til aktuelle kandidater fra hele Norge. Det er Kulturskolene som nominerer sin kommunes kandidater. Har du forslag til verdige kandidater, så ta kontakt med kulturskolen ved Rita. E-post:  rita.b.pedersen@kvanangen.kommune.no eller på tlf.: 40405628 for å foreslå kandidater. Gå inn på www.drommestipendet.no for å lese mer.

Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Forsinkelser i postlister og saksbehandling

Vi oppdaterer for tiden vårt arkiv- og saksbehandlingssystem og har dermed redusert kapasitet til produksjon av postlister m.v.

Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Tidvis problemer med Sentralbordet, Kvænangen kommune

Det kan tidvis være problemer med å komme gjennom til sentralbordet i Kvænangen kommune. Dette skyldes at Servicekontoret har flyttet sine kontorer inn sammen med banklokalene, og det er nå i denne overgangsfasen at det er problemer med sentralbordet, - i verste fall kan dette vare en stund. Vi beklager sterkt dette, men håper selvfølgelig på at det går i orden så snart som mulig.

Anker

Vedtatt kystsoneplan for Kvænangen

Kommunestyret vedtok kystsoneplan for Kvænangen i møte 25.06.2014. Planens hoveddokument består av kart, planbestemmelser og planbeskrivelse.

Burfjord-il-logo-burfjordre

Burfjord IL Skigruppas Høstlotteri 2014 - vinnerne kunngjøres

Burfjord IL Skigruppas Høstlotteri 2014 ble trekt og kunngjort under Julemarknaden på lørdag 29.11. Inni artikkelen kan du se den fullstendige vinnerlista med loddnummer, navn og hva de har vunnet. Burfjord IL Skigruppa takker alle for god støtte og gratulerer til samtlige heldige vinnere.

aksjon-Boligbrann

Røykvarslerens dag

1. desember er røykvarslerens dag. Dette er dagen da alle blir oppfordret til å skifte batteriene i røykvarslerene sine. Om du synes det er høyt eller på annen måte vanskelig, be en nabo eller en venn om hjelp. www.aksjonboligbrann.no  er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.

Basseng-til-nyhetslista

Disposisjonsplan for gymsal og svømmehall for lag og foreninger på kveldstid 2014-2015

Inni artikkelen kan du se en oversikt over hvilke lag og foreninger som har gymsalen og svømmehallen på kveldstid ved Kvænangen barne- og ungdomsskole i Burfjord. Er det noen merknader eller spørsmål til planen så kontakt  Anne Berit Holst (sekretær ved skolen), tlf.: 77 77 89 00

møte handicapforening

Kontrollutvalgsmøte

Torsdag 4.12.-14 innkalles det til møte i Kontrollutvalget i Kvænangen. Inni artikkelen kan du se innkallingen og sakslisten til møtet.

Informasjon

Informasjon om Seniorportalene og BPA-Portalen

Idéen med SeniorPortalene og BPA-portalen er at seniorer og andre over hele landet kun skal være to tastetrykk unna en enklere hverdag. Dette er nasjonale sider uten kostnader eller at det kreves medlemskap for brukerne. Vi bygger på visjonen og tanken bak Helse- og omsorgstjenestelovens §1-1. Dens formål er:  

“Å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.”