kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Skolestruktur - innhenting av synspunkter

Kvænangen kommune har utarbeidet rapporten "Veien videre" for å belyse konsekvensene dersom en velger å endre skolestrukturen i kommunen. Kommunestyret behandlet rapporten 27.4. 2016 og fattet følgende vedtak: "Rapporten tas til etterretning og vil bli brukt i det videre arbeidet med skolestruktur i kommunen. Dette arbeidet sluttføres innen april 2017 slik at kommunestyret kan gjøre et endelig vedtak om framtidig skole og barnehagestruktur i Kvænangen kommune."  I denne lenken kan du lese rapporten "Veien videre og i denne lenken kan du lese brevet som blir sendt til elevråd, FAU, SU og Grendeutvalg. Det vil bli holdt møter ved de to skolene. Dato for møtene annonseres senere. Ansatte ved skolene blir fulgt opp med vanlig medbestemmelse. Frist for innsendelse av synspunkter er 22.november 2016. Synspunktene sendes til postmottak@kvanangen.kommune.no eller til Kvænangen kommune, Oppvekst og kultur, 9161 Burfjord. merkes med "Skolestruktur".

Det-fineste-i-livet

"Det fineste i livet" - Hålogaland Teater til Burfjord

Onsdag 28. september kl. 18.00 viser Hålogaland Teater forestillingen "Det fineste i livet" med Ketil Høegh på Kvænangen Flerbrukshus i Burfjord. Billetter selges i døra før forestilling, og kan også kjøpes på forhånd på Kulturkontoret i uka før fra kl. 09.00-12.00 på hverdagene. Velkommen til en flott og viktig monolog  med Ketil Høegh. "Det fineste i livet" er en oppløftende forestilling om nedstemthet, og hvor langt vi vil gå for dem vi elsker.  Se inni artikkelen for omtale av forestillingen.

Kompetanseplan-forside-Jørn-Holm

Kompetanseløft i Nord-Troms

Kommunene i Nord-Troms-6 samarbeider om prosjektet "Kompetanseløft i Nord-Troms". Det foreligger nå et forslag til felles regional rekrutterings- og kompetanseplan som skal behandles i AMU og de respektive kommunestyrene i løpet av høsten. Planen sendes nå på høring internt i de seks kommunene, og hensikten med at det legges ut her på websidene vil vi at flere ansatte skal bli oppmerksom på planen og gis mulighet til å komme med innspill. Her er lenke til Høringsbrevet ,  og her er lenke til Høringsdokumentet "Rekrutterings- og kompetanseplan for helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms". Her er lenke til rapporten "Varsel om mulig krise". Høringsinnspill sendes elektronisk til helse- og omsorgsleder i Kvænangen kommune,Unni Edvardsen, som videresender disse til Nord- Troms Studiesenter. (Forsidebilde: Jørn Holm).  Høringsfrist er mandag 10 oktober 2016.

ungdom

Start med å tenke UKM allerede NÅ

Tiden går fort og 1. desember åpner påmeldingsbasene for påmelding til UKM. Og da gjelder det å ha starta med å tenke på hva man skal bidra med på lokalmønstring slik at man er klar for alt. Datoen for lokalmønstringen er ennå ikke klar, men det vil bli i februar/mars en gang, - dere vil få beskjed i god tid iallefall. Men som sagt så går tiden så det er bare å starte planleggingen og ikke minst øvingen og andre forberedelser. Kanskje du har laga en film, kanskje du har laga en sang eller vil synge en coverlåt, kanskje du har laga noe kunst, skrevet dikt, lagd noe innen teater, eller egentlig hva som helst som du mener er noe for UKM. Aldersgrensa er fra med 5.klasse og opp til 18 år.  La fantasien få fritt spillerom og vis deg fram, - det fortjener du. Her er lenke til UKM.no

Eldredagen-2016-forside

Markering av Eldredagen i Kvænangen

Markering av Eldredagen 2016 i Kvænangen blir torsdag 6.oktober kl. 16.00 på Flerbrukshuset. For alle over 60 år, - ta på deg finstasen og kom. Program: Ordfører ønsker velkommen, Eldrerådet har ordet, Unni Edvardsen (etatsleder for helse og omsorg) holder innlegg, Allsang til toner fra Odd Andersen, Saltkjøttlapskaus med rundstykker og deilige kaker, Loddsalg. Bindende påmelding til Eldbjørg på tlf.: 90 99 17 22 eller Lene på tlf.: 90 19 03 54 innen søndag 2. oktober. Forbehold om nok påmeldte (minimum 40 stk). Egenandel kr. 100,- betales ved inngangen. Overraskelse trekkes på "billetten". Si fra ved påmelding dersom du trenger transport. Alle over 60 år ønskes VELKOMMEN. Arr.: "Ut på tur med hjul"

Pizzabesøk-i-Reisa-høst-2016-vgs-forside

Skoleungdom på videregående fikk pizza

Tirsdag 20. september var ungdomsarbeiderne Marit og Turid i Nordreisa og der inviterte de alle kvænangsungdommer som går på videregående med på pizza på Bios. 5 pizza ble borte vekk som dugg for sola - 15 mette og fornøyde ungdommer - og to fornøyde ungdomsarbeidere er resultatet av høstens spørre-og-grave-og-spandre.pizza-besøk på Bios. Ungdommene setter pris på at de ikke blir glemt av hjemkommunen sin.  Det ble gjort en ganske så uhøytidelig spørreundersøkelse og resultatet av den kan du se inni artikkelen.

til-forside-artikkel-sol-av

Angående søknadsskjema til barnehagen

Vi har ikke forbindelse mellom skjemaene og barnehageprogrammet, og barnehagen får dermed ikke registrert inn nye søknader. Dette gjelder både søknader om ny plass, endringer av plass og oppsigelser. Ta derfor kontakt med barnehagen på telefon 7777 8950/ 90980966 hvis du har sendt inn søknad etter ferien. Beklager dette, men vi håper å få dette i orden etterhvert. Med hilsen Burfjord barnehage, Polarstjerna, Jorunn Farstad, Styrer/ barnehagekonsulent

Mastergradsstipend

Gladnyhet for Nord-Troms!

Mastergradsstudenter som skriver masteroppgave om og fra Nord-Troms kan søke på stipend inntil kr. 40.000,-. Her er artikkel om saken fra Nordtromsportalen. Stipendordningen er etablert i et samarbeid mellom flere utviklingsaktører i regionen. Søknadsfrist 15. oktober 2016

TVaksjonen-2016

Vi trenger bøssebærere til TV-aksjonen 2016

Dersom du er interessert i å være bøssebærer kan du melde din interesse til Kvænangen kommune v/Bjørn Ellefsæter, tlf 77 77 88 12 eller til e-post: be@kvanangen.kommune.no . Tidspunkt for bøssebæring er søndag 23. oktober. Selv om aksjonen på landsbasis anbefaler å gå med bøssene på ettermiddagen, så er det greit å gå på dagtid mellom kl. 13.00 - 15.00.  Her er lenke til NRK sine sider om TV-aksjonen 2016. TV-aksjonen 2016 går til Røde Kors - Sammen skal vi gi livsviktig hjelp til ofre for krig og konflikt. Les mer inni artikkelen om selve aksjonen.

Papirpenger

Rekrutteringsstipend 2016

Les mer inni artikkelen om disse rekrutteringsstipendene og hvem det gis til. Søknadsfristen er 01.10.16. Søknadens endes Kvænangen kommune, v/kontorsjef, 9161 Burfjord evt. post@kvanangen.kommune.no