kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat

Ledig stilling som daglig leder for Kvænangen Produkter

Kvænangen Produkter AS er en vekstbedrift og er 100% kommunal eid. Bedriften er lokalisert i Badderen i Kvænangen kommune. Bedriften har i dag 13 VTA plasser og 3 AFT plasser. Vi tilbyr også lærlingplasser. Bedriften er i en omstillingsfase. Da daglig leder har sagt opp sin stilling, søker vi en ny medarbeider i denne stillingen.

Gargo, rekruttering

Ledige stillinger i helse og omsorg

Vi har ledige stillinger som ergoterapeut, helsefagarbeider, miljøarbeider, miljøterapeut og sykepleier. Utlysningene finner du ved å klikke på symbolet for ledige stillinger i menyen på høyre side. Du kommer da til karriere.no og kan søke på stillingen derfra elektronisk eller sende søknad pr. epost. Søknadsfrist for de fleste stillingene er 13.08.17.

Vegvesen logo

Oppsett av gjerder langs offentlig vei

Statens vegvesen opplever stadig oftere at gjerder settes opp for nært riks- og fylkesvegene, uten at det er gitt tillatelse til dette. De har derfor laget et infoskriv som kan leses her. 

Oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse, omsorg og sosial 2018-2027, forslag til planprogram på høring.

Formannskapet vedtok 28.06.17 oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse, omsorg og sosial 2018-2027. Formannskapet vedtok samtidig at forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan og bygningslovens bestemmelser.

Bilde navnesak Kvænangsfjellet_340x189

Høring på navn langs E6

Statens vegvesen har reist navnesak for å få fastsatt navn på tre tunneler og ei ny bru i kommunene Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen.

Bilde navnesak jpeg_300x198

Høring på Kvænske stedsnavn

Det er reist navnesak om skrivemåten for 54 kvenske stedsnavn i Kvænangen kommune. Navnesaken er nå på høring.

kulturskolekonsert

Søk om plass i Kulturskolen for skoleåret 2017/2018

Nå er det på tide å søke om plass i Kulturskolen for skoleåret 2017/2018. Du kan søke elektronisk HER - gå til "M" og trykk deg videre til Musikk- og kulturskole. Du kan også søke via papirskjema HER som du skriver ut, fyller opplysninger på og leverer inn til Servicekontoret. Søknadsfrist er 15. august, men send gjerne søknaden inn så tidlig som mulig. Tildeling av plass vil skje umiddelbart etter at fristen går ut. Har du spørsmål så kan du kontakte rektor Rita Boberg Pedersen på e-post: rita.b.pedersen@kvanangen.kommune .no  eller på telefon: 40405628. Kulturskolen i Kvænangen har et bredt og allsidig tilbud som bør treffe de aller fleste. Alle må søke på nytt om skoleplass hvert skoleår. Vi ønsker alle nåværende elever velkommen tilbake til høsten, og alle nye elever ser vi fram til å bli kjent med.

Kart-anleggsveien_300x198

Ferdsel på anleggsvegen i Kvænangsbotn

Det er spesielle regler for ferdsel på anleggsvegen som går fra Kvænangsbotn og innover mot Cuoikajavri. Detter fremgår av konsesjonsvilkår og nyere vedtak gjort av Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) og Olje og Energidepartementet. Reglene som gjelder:

  • Frem til 1. juli er vegen stengt for allmenn motorisert ferdsel fra og med tunellen i Corrovarri og videre innover fjellet. (unntak for scooterløype som er åpen frem til 5. mai)

  • Fra 1. juli er vegen åpen opp til Lassojavri. Vegen er da stengt med bom som sperrer vegen fra Lasso og opp mot Abojavri.

  • Fra 10. september er vegen åpen helt inn til Cuoikajavri. Vegen brøytes vanligvis ikke.

Informasjon om arbeidet med ny Kvænangen barne- og ungdomsskole

Kvænangen kommune har et prosjekt for realisering av ny barne- og ungdomsskole. Tilbudsfrist er satt til 15. august 2017 med innstilling av entreprenører den 18. august. Dette vil medføre at kommunen ikke vil ha byggestart før månedsskiftet august/september og rivning av skolen kan starte. Dette forutsetter at innkomne tilbud ikke blir høyere enn kostnadsrammen kommunestyret har vedtatt. Dersom innkomne tilbud overstiger vedtatt kostnadsramme vil det være et ekstra kommunestyremøte i september for å ta stilling til dette.

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms

SMISO Troms er et lavterskeltilbud til alle beboere i Troms fylke som har opplevd seksuelle overgrep, og til deres pårørende/nærstående.  Det trengs ingen henvisning for å oppsøke hjelp hos oss, og det er gratis å benytte seg av våre tilbud. De ansatte har stor kompetanse og erfaring når det gjelder bearbeiding og konsekvenser etter seksuelle overgrep. Tilbudene våre tar utgangspunkt i selvhjelp, og vi ønsker å gi deg hjelp slik at du kan få bearbeide det du har vært utsatt for.