kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Sigrid-Thomassen-2017-500_300x481

Kvænangen videre til Landsfestivalen UKM med Sigrid sitt fotografi "Slitte tupper"

Vi vil få gratulere Sigrid Katrine Thomassen så mye med å bli valgt ut til å representere Troms på Landsfestivalen UKM (Ungdommens KulturMønstring/Ung Kultur Møtes) 21. - 25. juni 2017 på Sandnes ved Stavanger. Sigrid kom til fylkesfinalen UKM med et nydelig komponert foto som hun hadde gitt navnet "Slitte tupper". Av 52 kunstbidrag på fylkesmønstringen på Finnsnes i helga så valgte Fagpanelet  ut hennes og tre andre kunstbidrag til å representere Troms på Landsfestivalen, - en tegning fra Lenvik, et maleri fra Sørreisa, og duodji fra Tjeldsund. I tillegg ble det valgt ut scenebidrag fra fem fulle konserter, - et filminnslag og et dansenummer fra Målselv, et metalband fra Tromsø og en sangsolist fra Evenes som også skal være med i delegasjonen fra Troms til Landsfestivalen. Så dere skal alle sammen vite at dette er en stor bragd, for nåløyet for å komme videre er veldig trangt. Vi ønsker alle sammen, og spesielt Sigrid, lykke til og riktig god tur, og håper at alle får en fin opplevelse.

Offentlig ettersyn av planprogram for kommunedelplan, samfunnssikkerhet og beredskap

Planutvalget har i møte 22.03.17, sak 17/17, vedtatt at forslag til planprogram for samfunnssikkerhet og beredskap skal legges til offentlig ettersyn, og sendes på høring.

Ferievikarer helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenesten har behov for ferievikarer i perioden 26.06 - 13.08. Les mer i artikkelen.

Offentlig ettersyn av planprogram for strategisk næringsplan

Planutvalget har i møte 22.03.17, sak 15/17, vedtatt at forslag til planprogram for

strategisk næringsplan (kommunedelplan) skal legges til offentlig

ettersyn og sendes på høring. Les mer i artikkelen.

Konsesjonsloven viktig landbrukspolitisk virkemiddel

Høring og offentlig ettersyn på retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven i Kvænangen

Teknisk utvalg har i møtet 8. februar vedtatt at forslag til lokale retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven legges ut til offentlig ettersyn. Les mer i artikkelen.

Mynter

Utlysning:

Søknad om tilskudd til aktivitet til lag, foreninger eller grendehus/samfunnshus i Kvænangen kommune

Lag, foreninger og grendehus/samfunnshus kan søke om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og/eller kulturfremmende arbeid. Søknadsfrist 30.april.  Søknad om tilskudd til aktiviteter, arrangemneter og kulturelle tiltak har til hensikt å skape nye tilbud, og å opprettholde og videreutvikle allerede eksisterende idrettstilbud og kulturaktiviteter. Lag og foreninger som har tilbud av aktiviteter og arrangementer spesielt rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Dersom laget eller foreninga aktiviserer og integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk utviklingshemmede) bør dette tas med. Les mer inni artikkelen om hva det kan søkes om tilbud til, søknadsfrist, og hva som MÅ legges ved søknaden.

Invitasjon til å foreslå kandidater til Hederstegn og Ildsjelpris

Til idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner i Troms:

Er det noen i klubben/idretten din som fortjener en ekstra oppmerksomhet for den innsatsen de legger ned? Les mer i artikkelen

Er du interessert i friluftsliv, folkehelse og naturbasert reiseliv i Nord - Troms?

Det blir arrangert friluftskonferanse i regi av Nord-Troms Friluftsråd på Storslett 10. mai. Det blir en dagskonferanse om arbeidet med friluftsliv, folkehelse og naturbasert reiseliv i Nord - Troms. Påmelding og informasjon på www.utinord.no . Les mer inni artikkelen.

Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd

Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd til privat utført brøyting på kommunale veier der den kommunale brøytingen har opphørt, er behandlet i Kommunestyret PS 2012/4 - 01.02.2012, samt teknisk utvalg PS 2012/40 – 30.01.2012. Les mer om brøytetilskudd og søknadsfrister i artikkelen.

scooter

Status snøscooterløyper i Kvænangen kommune - flere av løypene er nå merket og åpnet for trafikk

Kvænangen kommune har snøscooterløyper der rekreasjonskjøring er tillatt. Løypene er ikke åpne før de er merket og annonsert på denne siden. Gyldig løypetrasèer er de som til en hver tid er merket med skilt og/eller stikker. Dersom stikker mangler er løypa stengt. (Se inni artikkelen hvilke løyper som er merket og åpnet.) Løypene er nedfelt i forskrift om scooterløyper som kan leses her: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2007-03-14-410 .  Vi ber brukere være spesielt oppmerksom på utrygg is på sjøisen i Kvænangsbotn, her er kart i PDF-format over spesielt utrygge områder der. Snøscooterløypene stenges for sesongen seinest 5. mai. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gir et særlig forbud mot motorisert ferdsel i utmark i perioden 5. mai - 30. juni i Nord-Troms og Finnmark. Dette forbudet omfatter også de offentlige snøscooterløypene. Bakgrunnen for forbudet er at dette tidsrommet på våren/forsommeren er svært kritisk for dyrelivet og reindriftsnæringa, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdselloven §4. Ha en fin tur!