kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms

SMISO Troms er et lavterskeltilbud til alle beboere i Troms fylke som har opplevd seksuelle overgrep, og til deres pårørende/nærstående.  Det trengs ingen henvisning for å oppsøke hjelp hos oss, og det er gratis å benytte seg av våre tilbud. De ansatte har stor kompetanse og erfaring når det gjelder bearbeiding og konsekvenser etter seksuelle overgrep. Tilbudene våre tar utgangspunkt i selvhjelp, og vi ønsker å gi deg hjelp slik at du kan få bearbeide det du har vært utsatt for.

kulturskolekonsert

Søk om plass i Kulturskolen for skoleåret 2017/2018

Nå er det på tide å søke om plass i Kulturskolen for skoleåret 2017/2018. Du kan søke elektronisk HER - gå til "M" og trykk deg videre til Musikk- og kulturskole. Du kan også søke via papirskjema HER som du skriver ut, fyller opplysninger på og leverer inn til Servicekontoret. Søknadsfrist er 15. august, men send gjerne søknaden inn så tidlig som mulig. Tildeling av plass vil skje umiddelbart etter at fristen går ut. Har du spørsmål så kan du kontakte rektor Rita Boberg Pedersen på e-post: rita.b.pedersen@kvanangen.kommune .no  eller på telefon: 40405628. Kulturskolen i Kvænangen har et bredt og allsidig tilbud som bør treffe de aller fleste. Alle må søke på nytt om skoleplass hvert skoleår. Vi ønsker alle nåværende elever velkommen tilbake til høsten, og alle nye elever ser vi fram til å bli kjent med.

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017.

Oversikt over kaiområdet

Dypvannskai i Kvænangen kommune

Kvænangen kommune har dypvannskai beliggende i Burfjord. Kaifronten har en lengde på 40 meter og har en dybde på laveste vannstand på 4 meter (offisielt sjøkart)

Gapahuk_250x223

Utlysing av tilskudd til nærmiljøtiltak

Kommunestyret har avsatt kr. 200 000,- i budsjettet for 2017 til nærmiljøtiltak.

Kvænangen Produkter AS søker etter arbeidsleder/tømrer!

Kvænangen Produkter AS søker etter arbeidsleder/tømrer! Søknadsfrist: 26.06.2017.

Oversikt over kaiområdet

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune

Kvænangen kommunestyret vedtok i sak 28/17 endringer i avgiftsregulativet for kommunale kaier i kommunen.

Bilde rein

Vis hensyn til reinen i en krevende vårsesong

Den sene våren gjør at beiteforholdene for rein er svært dårlige i år. Dette kommer på toppen av en utfordrende vinter med mildværsperioder og mye nedising av vinterbeitene. Barflekkene er fortsatt små, og vegetasjonen har i liten grad begynt å spire. Dyrene er derfor spredt i terrenget og har ikke så mange alternative beiteplasser å velge mellom.

Gargo, rekruttering

Kampanje for å få flere ferievikarer til helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenesten trenger ferievikarer fra 26. juni til 13. august på Gargo sykestue og sykehjem, Hjemmetjenesten og TU (Tjenester til psykisk utviklingshemmede).

Tilkallingsvikar kjøkken Gargo sykehjem

Kjøkkenet på Gargo sykestue og sykehjem trenger tilkallingsvikar.