kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
kommunevåpenet_150x90

Film fra 150 års jubileet i Kvænangen kommune 2013

Kvænangen kommune feiret 150 års jubileum i 2013. Dette er dokumentarfilmen der vi ser  klipp fra noen av arrangementene i jubileumsåret. Vi møter mennesker i vår kommune,- fra ytterst i havet til innerst i fjorden. Filmen har fått navnet Fjordfolket. Filmskaperen er Nikolai Schirmer.

Kvænangen-kraftverk-logo

Advarsel

Kvænangen kraftverk AS gjør oppmerksom på at all ferdsel på regulerte vann innebærer fare på grunn av stedvis usikker is. Dette skyldes inntak, utløp og sterk gjennomstrømning av vann.

scooter

Status skuterløyper i Kvænangen kommune

Nå er skutersesongen godt i gang og skuterforeningen har merket  løypenettet i kommunen. OBS - Løype nr. 10 Bjørkenes Camping - Nordbotn er stengt på grunn av FARLIG IS. De andre løypene er  åpne. Kjøring på havisen skjer på eget ansvar. Vær varsom og hør på lokale kjentfolk. God tur!

hus

Tilskuddsmidler fra Husbanken

Kvænangen kommune disponerer et mindre tilskudd til etablering i bolig, samt til utbedring/tilpasning av bolig.

Søknad om tilskudd sendes Kvænangen kommune, Økonomiavdelingen, 9161 Burfjord. Søknadsfrist 15.05.14.

Folkeuniversitetet-logoen_500x100

Bli med oss på nett

Gratis kurs -for deg som ikke bruker internett. Et GRATIS 20 timers kurs fra Folkeuniversitetet Nord (Troms og Finnmark). For påmelding og informasjon om dato/tidspunkt tar du kontakt med Folkeuniversitetet på tlf.: 99 75 99 62

Papirpenger

Utlysning av tilskudd til aktivitet og drift til lag og foreninger i Kvænangen Kommune.

Kvænangen kommune ønsker med dette å informere lag og foreninger om mulighet til å søke på ulike tilskudd til idrett og kulturfremmende arbeid. Det er satt av midler i budsjettet til ulike formål.

kommunevåpenet_150x90

Eiendomsskattelister for verker og bruk 2014

Kvænangen kommune skriver ut eiendomsskatt for verker og bruk. Eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 3. mars 2014 på kommunekassa.

Logo-jeger-og-fiskerforbund

Jegerprøvekurs i mai

Kvænangen Jeger- og Fiskerforening planlegger jegerprøvekurs i mai dersom det er tilstrekkelig interesse for det. Se mer informasjon inni artikkelen.

Papirpenger

Kvænangen kommune og Kvænangshagen Verdde

Regler og organisering av gründertilskudd/oppstartstilskudd i Kvænangen kommune

Vedtatt av kommunestyret i Kvænangen i sak PS 2014/11 den 12.02. 2014