kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Samegiella

Kurs i samisk

Kurs i samisk starter onsdag 10. februar kl. 17.00 på Kvænangen barne- og ungdomsskole. Lærer er Harald O. Lindback. Timeplan og lengde på kurset settes opp med de som møter til 1. time. Ta kontakt med Gunn-Anita Jacobsen, tlf. 95886256 hvis noe er uklart. Alle hjertelig velkommen! Arr.: Návuona sámiid searvi / Kvænangen sameforening

Smilende-sol

Solfest med taco og dansemusikk - påmeldingsfest

Skigruppa arrangerer Solfest (påmedlingsfest) med taco og dansemusikk på Kvænangen Flerbrukshus lørdag 13. februar kl. 20.00. Maten serveres kl. 20.30. Salg av øl og vin. Inngang kr. 200,-. Bindende påmelding innen 10. februar på SMS til 417 60 114 (Dag Åsmund)

Friluftsråd

Nye turkart - Høring på friluftskart

Nord-Troms Friluftsråd utarbeider en kartserie til friluftsbruk for Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. Kartene bygger på vanlige grunnkart i målestokk 1: 50 000, men det er tenkt at en del tilleggsinformasjon legges inn i kartet. Dette kan være forslag til turer, skiløyper, scooterløyper, hytter, gapahuker, attraksjoner mm. Kartene ligger ute til offentlig ettersyn fram til 20. februar, slik at de kan korrigeres før de trykkes opp. Kartene som omfatter Kvænangen kan du se her - Midtre Kvænangen, Indre Kvænangen, Ytre Kvænangen og Skjervøy, Kvænangsfjellet, Oversikt kartbladinndeling. Papirutskrifter er også hengt opp i gangen i 2. etasje på rådhuset. Dersom dere ser feil eller mangler så ta kontakt med Åsmund Austarheim. Kom gjerne innom kontoret eller ta kontakt på e-post Asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no eller telefon 77778845. Takk for hjelpen.

sangkafe

Lørdagskafè på Flerbrukshuset

Lørdag 13. februar fra klokka 11.00 - 14.00 vil det bli arrangert lørdagskafè på Kvænangen Flerbrukshus i Burfjord. Det blir salg av kaffe og kaker, åresalg og konvoluttsalg og koret Simalango kommer. Velkommen. Arr.: 10. klasse med foresatte

Øving-til-forestilling-feb-16-forside

Teaterforestilling - "Gutten som gikk til Nordavinden og krevde igjen melet"

Mellomgruppa teater i Kulturskolen viser teaterforestillingen «Gutten som gikk til Nordavinden og krevde igjen melet» på Kvænangen Flerbrukshus i Burfjord på tirsdag 16.februar kl. 18.00. Forestillingen er GRATIS, men vi setter som vanlig ei bøtte ved døra slik at de som vil kan slenge en liten mynt nedi. Forestillingen passer for både barn og voksne. VELKOMMEN!

UKMlogo2016

UKM lokalmønstring Kvænangen - påmelding kan starte

UKM lokalmønstring i Kvænangen blir lørdag 5. mars kl. 15.00 på Flerbukshuset i Kvænangen, Burfjord. Åpne link til påmeldingsvinduet her. Start tenkinga NÅ og meld dere på. Aldersgrense er fra og med 5. klasse og opp til og med 20 år.

Sonjatun-forside

Helhetlig jordmorsamarbeid i nord

Gjennom Sonjatun Fødestue har fire kommuner i Nord-Troms hatt et suksessfullt samarbeid innen svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg i flere tiår. Les hele artikkelen fra Hanne Fjellestad og Hanne Johansen HER.

scooter

Status snøscooterløyper i Kvænangen kommune - flere løyper er nå merket og åpnet for sesongen

Kvænangen kommune har snøscooterløyper der rekreasjonskjøring er tillatt. Løypene er ikke åpne før de er merket og annonsert på denne siden. Gyldig løypetrasèer er de som til en hver tid er merket med skilt og/eller stikker. Dersom stikker mangler er løypa stengt. Løypene er nedfelt i forskrift om scooterløyper som kan leses her: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2007-03-14-410 .  Snøscooterløypene stenges for sesongen seinest 5. mai. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gir et særlig forbud mot motorisert ferdsel i utmark i perioden 5. mai - 30. juni i Nord-Troms og Finnmark. Dette forbudet omfatter også de offentlige snøscooterløypene. Bakgrunnen for forbudet er at dette tidsrommet på våren/forsommeren er svært kritisk for dyrelivet og reindriftsnæringa, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdselloven §4. Ha en fin tur!

bolig-i-handa

Pressemelding

Kartlegging av ledige boliger i Kvænangen for utleie til flyktninger

Kommunen ber boligeiere som ønsker å leie ut boliger til flyktninger og/eller andre boligsøkere i kommunen, om å kontakte kommunen snarest. Kommunen vil registrere alle ledige boliger eller utleieenheter, og ber om at interesserte utleiere å fylle ut dette registreringsskjemaet  som ligger her på kommunens hjemmesider. Kontaktperson for registreringen er Anne Berit Holst på e-mail anne.holst@kvanangen.kommune.no. Vi håper på snarlig tilbakemelding, og helst innen 15.02.2016.

Vannglass

Varsling 24

Kvænangen Kommune  bruker et system for å kunne varsle våre abonnenter som står tilsluttet kommunal vannforsyning, dette ved ulike hendelser.