kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Jan-Helge-Jensen-forside-or

Ordførers side

Gode kvænangsværinger!

En sak som i den senere tid har opptatt svært mange, er den såkalte tenkte nedleggingen av dagens båtrutetilbud i Kvænangen og Skjervøy. Årsaken til nedleggelsen er at det anbudet som ble gitt, ble definert som for dyrt for både fylkeskommunen og UNN.

Jeg vil her kort redegjøre for hva denne ruta gir av tjenester i dag, hva det tenkte nye opplegget innebærer, konsekvenser og veien videre.

Logo-Marine-Harvest

Marine Harvest-fondet

Søk om midler hos Marine Harvest-fondet via linken til søknadsskjemaet  innen 15.mai 2015. Link HER

SFO-i-Burfjord_150x113

Samlet saksframlegg til høring

Angående saksframlegg til saken Organisering av skoledager 1.-4. klasse i Kvænangen kommune, legges her ut en samlet saksframstilling og et høringsdokument. Høringsinstanser er følgende: Skolene og skolenes organer (FAU, SU, Miljøutvalg), Grendeutvalg, berørte fagforbund (UDF, Fagforbundet). Høringsfristen er satt til 15. mai 2015

Papirpenger

Utlysning av midler - Kvænangen Utviklingsfond

Neste søknadsfrist for Kvænangen utviklingsfond er 21.05.2015. Se inni artikkelen for mer informasjon.

Logo-Marine-Harvest

Strandryddedagen 2015, et samarbeid mellom Marine Harvest og Hold Norge Rent

Strandryddedagen lørdag 9.mai kl. 12.00 på Bankenes i Kvænangen (Ytterst på Dorras). I samarbeid med Hold Norge Rent vil Marine Harvest ut å rydde strender i det offentlige rom. Marine Harvest stiller med enkel bevertning, registreringsskjema, hansker, søppelsekker og premie til rareste søppel. Les mer inni artikkelen om hvorfor du bør bli med.

ungdomskonferanse-08_150x100

Sommerarbeidsplasser for ungdom - søknadsskjema og frist

Kvænangen kommune har avsatt midler til sommerarbeidsplasser for ungdom. Søknadsfrist er 18.mai 2015. Søknadsskjema finner du HER. Du finner også skjemaet i høyre kolonne under Selvbetjeneing - Skjema. REGLER FOR TILDELING- Adm.utvalget har bestemt at ved uttak skal disse kriterier legges til grunn: 1. Det skal gis arbeid til like mange gutter som jenter. 2. Søker som søkte i fjor og ikke fikk, skal prioriteres foran søker som fikk i fjor. 3. Elever som går ut av 10.klasse samt personer opp til 18 år skal prioriteres.

Burfjord-kirke

Kirkeforening i Burfjord kirke

Onsdag 29. april kl. 18.00 vil det være kirkeforening i Burfjord kirke. Masse sang, kaffe, kaker og et lite lotteri. Saxe spiller. Alle er velkommen.

Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Tilbudsforespørsel

Kontrakten med entreprenøren som har brøytingen ved Kjækan skole går ut 01.05.2015. Kommunen går nå ut med tilbudsforespørsel på vintervedlikehold ved Kjækan skole 2015 - 2020. Tilbudsfrist 08.05.2015. Les mer inni artikkelen.

skidag-forside-2015

Ski- og aktivitetsdag for Kvænangen barne- og ungdomsskole

Kvænangen barne- og ungdomsskole har hatt en fantastisk flott ski- og aktivitetsdag for hele skolen på Jøkelfjordeidet 16.4.2015. Heldigere med været går det ikke an å bli. De sprekeste gikk på topptur til Laslettind, ellers var det stor deltakelse i akekonkurransen. Og selvsagt hadde vi bål for å koke kaffe og grille pølser.

Pleiepersonale

Kommunelege II

Vi har ledig en 100 % stilling som kommunelege II fra mai 2015, 60 % fast og 40 % vikariat til februar 2016. Stillingen inngår i et legekontor med 3 legestillinger/fastlegehjemler + turnuskandidat, forkontor, helsestasjon og fysioterapi. Kontoret har fellesliste med ca 1300 pasienter. Stillingen innebærer hovedsakelig kurativt arbeid. Offentlige helseoppgaver fordeles mellom legene. Stillingen inngår i 4-delt legevakt. Kontoret har godt arbeidsmiljø, preges av stabile arbeidstakere og er plassert nær velutstyrt sykestue. Videre er det et godt samarbeid med ambulansestasjon.