kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Jan-Helge-Jensen-forside-or

Ordførers side

Gode kvænangsværinger!

En sak som i den senere tid har opptatt svært mange, er den såkalte tenkte nedleggingen av dagens båtrutetilbud i Kvænangen og Skjervøy. Årsaken til nedleggelsen er at det anbudet som ble gitt, ble definert som for dyrt for både fylkeskommunen og UNN.

Jeg vil her kort redegjøre for hva denne ruta gir av tjenester i dag, hva det tenkte nye opplegget innebærer, konsekvenser og veien videre.

NordTromsHistorielag-logo

Vil du bli med i Nord-Troms Historielag?

Les mer om Nord-Troms Historielag i linken her. Du kan også kontakte Margrete Bentsen, tlf 90955536. Hun har e-postadr.: mabet@online.no. Les mer inni artikkelen om hva det å være med i Nord-Troms Historielag dreier seg om.

Burfjord-il-logo-burfjordre

Burfjordrennet 2015

Burfjord IL Skigruppe ønsker velkommen til Burfjordrennet 14. mars 2015. Burfjordrennet arrangeres i år for 38. gang. Stilart: Klassisk. Burfjordrennet starter kl. 12.00 på Sentralidrettsanlegget ved Kvænangen barne- og ungdomsskole. Les mer inni artikkelen om detaljer, påmelding og lignende.

Bøker

Biblioteket i mars måned

På grunn av innsparinger av vikarutgifter blir det noe redusert åpningstid på biblioteket i mars. Les mer inni artikkelen om åpningstidene for inneværende måned.

Papirpenger

Utlysning: Søknad om tilskudd til aktivitet og drift til lag/foreninger i Kvænangen kommune

Med forbehold om kommunestyrets budsjettbevilgninger/vedtak ønsker vi nå med dette å informere lag og foreninger om muligheten til å søke på ulike tilskudd til idrett og kulturfremmende arbeid. I forslag til budsjett er det satt opp midler til ulike formål. Hensikten med midlene er at de skal medvirke til å opprettholde og videreutvikle idrettstilbud og kulturaktiviteter. Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og arrangementer for barn og unge bli prioritert. Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk funksjonshemmede), bør dette tas med. Søknadsfrist er 30.april 2015. Søknad leveres elektronisk via hjemmesidene til Kvænangen kommune; - se til venstre på hjemmesiden her og gå inn på fanen Tjenester, underpunktet Skjema A-Å, Trykk på (Les mer) og gå så inn på Kulturmidler. NB! Ta vare på referansenummer/kvittering for innlevert søknad. Les mer inni artikkelen.

bål-barn-voksen

Barnehagedagen 2015 - Vi vil ut!

Åpen barnehage i Burfjord

Åpen barnehage i Burfjord tirsdag 10.mars fra kl. 13.00 - 15.00. Enkel servering. Tema i år er Natur og Friluftsliv. Alle store og små er hjertelig velkommen, og vi er ute, - kom kom!

scooter

Status skuterløyper i Kvænangen kommune

Vi vil starte med en advarsel om at det er stor snøskredfare i fjellet, så kjør ALDRI utenfor oppstukket løype! (Det har gått skred i Blåtind i år) Ny oppdatering ang. scooterløypene pr fredag 6. mars: Løype 2, 3, 4, 6, 7 og 8 er stukket i sin helhet og er åpne. Løype 5 er også stukket i sin helhet med unntak av Djupvannskaret, som fortsatt er stengt på grunn av for lite snø enda. Djupvannskaret er IKKE stukket.  Altså er løype 5 "Delvis åpen".   (Se hele oversikten inni artikkelen)

gammel-bok

Gamle årbøker gis bort

Nord-Troms Museum har i samarbeid med Historielaget bestemt at det skal gis bort gamle årbøker av typen Menneske og miljø i Nord-Troms. Dette gjøres på grunn av et stort lager av gamle bøker. De som vil ha slike bøker kan hente dem i Bjørkelygården i Sørkjosen fra 9. til 13. mars mellom klokka 10.00 til 15.00. På dagene 10. og 11. mars er det åpent til klokka 17.30. De som ønsker å hente seg bøker bes om å ta med esker eller poser som de kan legge bøkene i. Det er mulig å sende årbøkene, men da må mottaker betale porto. For kontakt kan man bruke denne e-postadressen: kontor@ntrm.no

Bioforsk-logo

Kompetansenettverket for lokalmat inviterer til:

Spekematkurs med Bength Hanssen

17.-19. april 2015 på Slåttebakken Gård, Senja. Påmeldingsfrist 9. april. Se inni artikkelen for mer informasjon angående hvor man skal melde seg på, innhold i kurset, pris, program osv.

innovasjon-norge-logo

Innovasjon Norge Troms inviterer til:

Kurs: "Internasjonal Markedsføring"

Ønsker du økt kunnskap om de viktigste markedsforholdene og de ulike segmentene i det internasjonale ferie- og fritidsmarkedet. Lunsj til lunsj 21. - 22.april 2015. Påmeldingsfrist 7. april. Les mer inni artikkelen for info og hvor du skal melde deg på.