kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Jan-Helge-Jensen-forside-or

Ordførers side

Gode kvænangsværinger!

En sak som i den senere tid har opptatt svært mange, er den såkalte tenkte nedleggingen av dagens båtrutetilbud i Kvænangen og Skjervøy. Årsaken til nedleggelsen er at det anbudet som ble gitt, ble definert som for dyrt for både fylkeskommunen og UNN.

Jeg vil her kort redegjøre for hva denne ruta gir av tjenester i dag, hva det tenkte nye opplegget innebærer, konsekvenser og veien videre.

Fosterhjemskampanje

Barneverntjenesten trenger besøkshjem, tilsynsførere, støttekontakter og miljøarbeidere til barn og unge

Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste trenger flere besøkshjem, tilsynsførere, støttekontakter og miljøarbeidere til barn og unge i begge kommuner - snarest. Ta kontakt med Nordreisa Familiesenter tlf.: 77 58 82 00. Spør etter Else P. Elvestad eller Lisa Løkkemo.

scooter

Status skuterløyper i Kvænangen kommune

Vi vil starte med en advarsel om at det er stor snøskredfare i fjellet, så kjør ALDRI utenfor oppstukket løype! (Det har gått skred i Blåtind i år) Ny oppdatering ang. scooterløypene pr onsdag 25. mars: Løype 2, 3, 4, 6, 7 og 8 er stukket i sin helhet og er åpne. Løype nr. 10 Bjørkenes er åpen fram til isen, - kjøring på isen skjer på eget ansvar.Løype 5 er også stukket i sin helhet med unntak av Djupvannskaret, som fortsatt er stengt på grunn av for lite snø enda. Djupvannskaret er IKKE stukket.  Altså er løype 5 "Delvis åpen".   (Se hele oversikten inni artikkelen)

Kvænangsfjellet

Høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering E6 Kvænangsfjellet - Mettevollia-Rakkenes

I henhold til Plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 legger Statens vegvesen Region nord i samarbeid med Kvænangen og Nordreisa kommune,detaljreguleringsplan for E6 Kvænangsfjellet, strekningen Mettevollia-Rakkenes ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist 3. mai 2015.

Påskeharen-forside

Fra Badderen barnehage

Nå før påske, så har vi hatt besøk av Påskeharen, - han var i Furuskogen og hengte opp påskeegg til barna i trærne. Her er noen bilder fra området rundt Badderen barnehage.

Fjordpilken

Fjordpilken 2015

Fjordpilken 2015 går av stabelen lørdag 28.mars kl. 12.00 - 14.00 i Kvænangsbotn. Du kan finne mer infor her: www.fjordpilken,no . Les mer inni artikkelen for andre detaljer angående isfiskekonkurransen.

Forside_250x188

Kostymeprøve

Barneteateret 1.-3.klasse i Kulturskolen hadde kostymeprøve på mandagskvelden. Det blir så mye lettere å spille rollen sin når man kler seg ut. Flotte og flinke skuespillere er de alle sammen på denne lille gruppa.

påskekylling-gul-ekte

To Påskearrangementer i regi av A-laget i Burfjord

A-laget til Burfjord IL har den store glede å invitere til Påskefest i Burfjord, - onsdag 1. april vil Hjalmar Høvding spille opp til dans og alle er velkommen til Flerbrukshuset fra kl. 21.00 Inngang her er 150,- og det er 18 års aldersgrense. På lørdag 4. april vil Jostein Johansen spille opp til dans, også her på Flerbrukshuset fra kl. 21.00 og alle er også her velkommen. Inngang på dette arrangementet er kr. 100,- og aldersgrensa er 18 år.

Kvænangen-kraftverk-logo

Kvænangen Kraftverk AS utlyser Sponsorstøtte

Kvænangen Kraftverk AS gir årlig ut støtte/tilskudd til ideelle organisasjoner og idrettslag i vår kommune. Søknadsfrist er før 1. april.  Les mer inni artikkelen for fremgangsmåte og adresse.

Bøker

Biblioteket i mars måned

På grunn av innsparinger av vikarutgifter blir det noe redusert åpningstid på biblioteket i mars. Les mer inni artikkelen om åpningstidene for inneværende måned.