kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Jan-Helge-Jensen-forside-or

Ordførers side - mai

Gode kvænangsværinger!

Vi skriver nå mai og det blir mer og mer vår! Dagen og dagslyset har overtatt hele døgnet, og det gjør at vi fornemmer at sommeren er på tur. Denne tiden av året gir oss den unike anledningen til å se alt det fantastiske naturen har på lager av farger, liv og lyder. Trærne som gradvis springer ut med sine blad, blomster som spirer i hager og i veikanter, samt de varierte og livlige lydene fra fugler som gleder seg over å være tilbake på gamle gode trakter. Naturen er gjennom dette med på å sette en ramme rundt våre daglige gjøremål, som det er verdt å ta med seg som noe positivt i tiden som kommer.

Vannglass

Kokepåbudet er opphevet

Til abonnentene ved Kjækan vannverk.

Kokepåbudet gitt 13. mai er nå opphevet. det har vært jevnlig oppfølging. Analyser tatt 18. mai og 25. mai viser at alt er i orden

HILSEN KVÆNANGEN KOMMUNE

barn-og-lego

Endring i foreldrebetaling i barnehager

Frå 1.5.2015 er den vanlege foreldrebetalinga sett til kr 2580 per månad. Frå same dato skal ingen heim til barn i barnehage betale meir i foreldrebetaling enn 6 prosent av den samla inntekta frå lønn og renteinntekter mv. i hushaldet. Inntekta kjem til vanleg fram i sjølvmeldinga som er klar i desse dagar.

Logo-Riksvåpnet

Kommunereformen

Fylkesmannen i Troms dagskonferanse 27.mai 2015

Fylkesmannen i Troms og KS arrangerte 27. mai en dagskonferanse om kommunereformarbeidet. Her i artikkelen ligger det en link alle presentasjonene fra konferansen. Hensikten med konferansen var å gi ny innsikt i ulike deler av reformarbeidet med bl.a. vekt på lokaldemokrati, innbyggerhøringer og erfaringer fra tilsvarende prosesser i andre deler av landet.

Medietilsynet-logo

Digitalradio fra 2017 - Informasjon fra Medietilsynet angående overgang fra FM til DAB

Avgjørelsen om når all riksdekkende radio skal slukke for FM og gå over til DAB er nå tatt – og overgangen skjer i 2017.  Alle som lytter på radio trenger å være klar over dette slik at de kan bytte ut utstyr i hjem og biler. Du kan også lytte til radio via kabel-tv, internett eller på smarttelefon.

Fosterhjem-forside-Bilde-til-info

Har du rom for en til?

Ulike barn og unge trenger ulike fosterhjem. Gode fosterforeldre finnes overalt - i store familier, små familier, i flerkulturelle familier og blant slekt og venner. Fosterhjem er vanlig familie med alminnelig hverdag og trygghet. Det er til enhver tid barn og unge som venter på et nytt hjem. Les mer inni artikkelen

Sekkemo-kirke

Konfirmanter i Kvænangen 2015

Det blir overhøringsgudstjeneste i Sekkemo kirke på fredag 5.juni kl. 19.00. Selve konfirmasjonsgudstjenesten vil være i samme kirke på søndag 7.juni kl. 11.00.  Inni artikkelen kan du se hvem som er årets konfirmanter i Kvænangen.

halti-større

Program for Paaskiviikko i Nord-Troms

Inni artikkelen kan du se programmet for Paaskiviikko for alle kommunene i Nord-Troms.

veiskilt_156x100

-Nå er vi i gang !

I den forbindelse inviterer kommunen både privatpersoner og lag og foreninger til å komme med ideer til veinavn! Vi vet og tror at det er mange som kjenner navn som er gode, har lokal tilknytning og er av kulturhistorisk verdi. Derfor håper vi på et bredt engasjement.