kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
tilskuddsportalen-logo-blue

Tilbud om å bruke Tilskuddsportalen og tilskuddskurs, gratis. (OBS! Endret tidspunkt for kurset)

Pr. i dag har 8 lag/foreninger opprettet brukerprofil i Tilskuddsportalen. Kurset på tirsdag gir dere en innføring i hvordan man bruker portalen. På grunn av møtekollisjon har vi endret tidspunktet for kurset i tilskuddsportalen for lag og foreninger til kl. 13.00 - 15.00 på kommunehuset. Det er fortsatt ledige plasser på kurset om noen har glemt å melde seg på. Kvænangen kommune inviterer lag og foreninger til å bruke Tilskuddsportalen for å finne økonomiske støtteordninger til lokale prosjekter. Tilskuddsportalen gir deg en fullstendig oversikt over regionale, nasjonale og utenlandske tilskudd (Se fil her). I Tilskuddsportalen finnes over tre tusen tilgjengelige tilskuddsordninger. Tilskuddsportalen forenkler arbeid med tilskudd og samhandling. Kvænangen kommune tilbyr lag og foreninger i kommunen å registrere seg gratis i Tilskuddsportalen. Tilskuddsportalen for lag og foreninger har funksjoner som gjør det lettere for organisasjonene å finne støtte, samarbeide og dele informasjon. Det arrangeres tilskuddskurs for lag og foreninger tirsdag 03.05.2016 kl. 13.00-15.00 på kommunehuset. Påmelding  her    eller pr mail til anne.bahr@kvanangen.kommune.no  Enda ledige plasser dersom noen har glemt å melde seg på.                                                                       

 

møtebilde

Folkemøte om kommunereformen tirsdag 3.mai

Det holdes folkeavstemning om kommunereformen 25.mai. For å gi bedre informasjon og anledning til å gjøre seg opp en mening, holdes det folkemøte på kommunehuset i Burfjord tirsdag 3.mai kl. 18.00. Artikler om arbeidet med reformen,  rapporter og vedtak i Kvænangen kommune finner du inni artikkelen. 

Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Folkeavstemning 25. mai kl. 12.00 - 20.00 i forbindelse med Kommunereformen

Folkeavstemning om eventuell ny kommunereform skal foregå onsdag 25.mai fra kl. 12.00 - 20.00 rundt om i Kvænangen. Stemmesteder blir for Spildra krets på Husflidsbygget, for Indre Kvænangen krets på Kvænangsbotn grendehus, for Badderen krets på Badderen Samfunnshus, for Burfjord krets på Flerbrukshuset og for Alteidet krets på Husflidsbygget. Aldersgrensen for deltakelse settes til 16 år ved inngangen til 2016. Stemmesedlene utformes 2-delt med et 1) Ja eller Nei og 2) Dersom vi må slå oss sammen med noen, foretrekker du Nord-Troms eller Alta m.fl. Valgstyrets leder Eirik L. Mevik gis vedtaksmyndighet i konkrets enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning. Valgstyret ser det som meget viktig at flest mulig gis anledning til å stemme ved forlkeavstemningen om eventuell ny kommunereform. Dette for at resultatet skal gis mest mulig legitimitet. Det gjennomføres forhandsstemming i uke 20 på kommunehuset i Burfjord, samt servicekontoret på Sørstraumen, og at det kan forhåndsstemmes ved disse stedene lørdag i uke 20 fra kl. 10.00 - 14.00. Se egen artikkel om brevstemmegivning her.  Inni artikkelen kan du se hele saksprotokollen fra Valgstyrets møte 4.4.-16

Spørsmålstegn-til-folkeavstemning

Folkeavstemning i Kvænangen 25.5.-16 om kommunereformen - info om forhandsstemmegivning pr.brev/poststemme.

Ønsker du å stemme ved folkeavstemningen i Kvænangen kommune om kommunereformen 25.05.2016 og ikke er her på valgdagen eller har mulighet til å forhåndsstemme – da kan du stemme pr brev.  For deg som er manntallsført i Kvænangen kommune og ikke har mulighet til å stemme på valgdagen 25/5 eller i forhåndsstemmeperioden 18/5 – 21/5, har du mulighet til å stemme pr brev. Du må ta kontakt med oss på telefon 77 77 88 00 eller mail: post@kvanangen.kommune.no Deretter vil vi sende deg stemmemateriale inkludert en ferdig frankert konvolutt for å sende din stemme til oss.  For at din stemme skal bli registrert og være med i valget må den være oss i hende senest tirsdag 24/5 kl 1200. For mer informasjon om dette kan du kontakte Lillian Soleng, tlf 77 77 88 03 eller Cathrine Torvund, tlf 77 77 88 04.

 

 

Nordlyskatedralen-forside

Vil du være med Diakoniutvalget til Alta?

Vil du være med til Alta? Torsdag 26. mai 2016 blir det avreise kl. 09.00 fra Burfjord (etter avtale kan du hentes fra andre steder) Dette koster 425.,- pr. person og det inkluderer mat på Sorrisniva, besøk i Nordlyskatedralen, bussturen, handelstur, gartneribesøk og evt. annet. Først til mølla-prinsippet gjelder. Påmelding til Eldbjørg på tlf 90 99 17 22 innen 14.mai. Arrangør er Diakoniutvalget i Kvænangen.

Sekkemo-kirke-forside

Gudstjeneste i Sekkemo kirke på Kristi himmelfartsdag

På Kristi himmelfartsdag 5. mai kl. 18.00 blir det gudstjeneste i Sekkemo kirke v/Harald O. Lindbach. Velkommen til gudstjeneste.

Dokumentasjon-om-Helse-3-samling-forside

Tredje samling for Dokumentasjon av Helsehjelp

Torsdag 28.april i Olderdalen ble 3 samling for dokumentasjon helsehjelp gjennomført med deltakere fra 7 kommuner, og 41 deltakere! Hver kommune har en arbeidsgruppe med deltakere fra ulike enheter og nivåer. Kåfjord viste seg fra sin beste side og vi fikk tatt et flott gruppebilde av alle deltakerne i sola. (Inni artikkelen finner dere gruppebildet av alle deltakerne og foreleserne.) Dokumentasjon av Helsehjelp er et prosjekt utført av utviklingssenter for sykehjem Troms. Prosjektet tar sikte på å bedre kompetansen tilknyttet dokumentasjon av helsehjelp i elektroniske pasientjournaler. I Nord-Troms gjennomføres prosjektet i samarbeid med Nord-Troms Studiesenter.

Nord-Troms-Studiesenter-logo

Kurs - Coachende lederskap via Nord-Troms Studiesenter i samarbeid med Kompetansesenteret for NLP

Her er link til informasjon, innhold og pris for kurset i Coachende lederskap som blir avholdt på Bios Cafè på Storslett tirsdag 24. mai kl. 09.00 - 16.00. Påmeldingsfrist 9.mai.

NAV-logo

Litt informasjon om nye åpningstider (fra 15.mai -16) og tjenester på NAV Kvænangen

Ny åpningstid ved NAV Kvænangen fra 15.05 2016 er: Mandag - Onsdag - Fredag 10.00 - 14.00. (Tirsdag og Torsdag vil NAV være stengt).  Jul- og nyttårsaften er NAV stengt. Nav.no har åpent hele døgnet. På nett kan du: Finne ledige stillinger, skrive til oss på Ditt NAV, sende søknader, sjekke utbetalinger. NAV svarer på telefon 5555 3333 kl. 08.00 - 15.30. Spørsmål om pensjon 5555 3334 kl. 08.00 - 15.30. Med  hilsen Arbeids- og Velferdsetaten

Portrett-forside

Gratulerer til Kvænangens eldste person

Nanna Jacobsen fyller i dag 27. april hele 104 år. En flott alder til en flott dame. Nanna har levd et langt liv og opplevd mye, og hun har fått skrevet ned sine erindringer,  disse kan du Nanna Jacobsens erindringer.pdflese her i linken. På bildet inni artikkelen ser man kaken som hun fikk i går under den foreløpige feiringa ved Gargo.  Hele Kvænangen vil få gratulere deg av hele vårt hjerte med den store dagen!