kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Jan-Helge-Jensen-forside-or

Ordførers side - sommeren 2015

Gode kvænangsværinger!

I skrivende stund nærmer vi oss midtsommerfeiring. Sankthansaften med bål og mat er vanlig også hos oss. Vi feirer kvelden den 23. juni, men selve Sankthans, eller Jonsok er den 24. juni. Dagen er oppkalt etter døperen Johannes, men det er vel det at det er midtsommer som gjør at vi markerer tidspunktet. Noe rart er det å tenke på at dagen var helligdag fram til 1771 og at 24. juni også kunne være obligatorisk fridag i mange kommuner helt fram til våre dager. Vi får håpe at markeringen av midtsommer, også er startskuddet på den ordentlige sommeren der vi kan oppleve varme og solfylte dager.

Forside-bibliotekstrategi

Noen ord fra biblioteket

Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018

Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 er nylig lagt fram av Kulturdepartementet. Strategien legger føringer for Nasjonalbibliotekets prioriteringer og ansvar for utvikling av folkebibliotekene i de neste fire årene. Positivt i strategien er økt satsing på å utvikle en felles fysisk og digital infrastruktur for landets folke- og fagbiblioteker, og prosjekt- og utviklingsmidler for å styrke folkebibliotekenes rolle som formidlere av kunnskap og kultur, uavhengige møteplasser og arena for offentlig samtale og debatt.

paneldebatt-bilde-forside

Fagforbundet Kvænangen og Utdanningsforbundet Kvænangen

Invitasjon til Paneldebatt

Valget nærmer seg, det er ikke lenge til september. Fagforbundet Kvænangen og Utdanningsforbundet Kvænangen inviterer alle politiske parti som stiller til valg i Kvænangen kommune til Paneldebatt på Flerbrukshuset i Burfjord torsdag 3. september 2015 kl. 19.00. Temaer er Skole/Helse, Kommunesammenslåing og Bolig- og jobbstrategier i kommunen. Les mer om paneldebatten inni selve artikkelen.

Valg-2015

Forhåndsstemmegivningen starter 10.august 2015

Mandag 14. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen valgdagen 14. september. Ta med legitimasjon når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10.august; ta kontakt med din hjemkommune. For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på den institusjonen som er nevnt inni artikkelen. Les mer inni selve artikkelen.

Mammografiprogrammet-logo

Mammografibussen besøker Kvænangen

Mammografibussen besøker Kvænangen og den vil stå utenfor Flerbrukshuset i Burfjord i perioden 24.08-27.08.15. Les mer om Mammografiprogrammet i denne linken her.

kulturrådet-logo

Kulturrådet

Satser på immateriell kulturarv

Kulturrådet øremerker to millioner kroner til immateriell kulturarv. Søknadsfrist for denne satsninga er 2. september 2015 kl. 13.00. Les mer inni linken fra Kulturrådet.

Korsangere

Vi trenger din stemme

Vi trenger din stemme i koret Simalango. I disse valgtider kan det være fint å velge å bruke sin stemme på flere måter, - og den fineste måten er å bruke den ilag med oss andre i koret Simalango. Din stemme er så viktig, du kommer til å passe inn akkurat! Dame eller mann, uansett hvem du er så har vi bruk for deg. Og det er lurt å starte i koret nå for det er nå vi begynner å øve på nytt materiale, så da blir det likt for oss alle. Vi ønsker deg velkommen! Ta direktekontakt med kordirigent Ole Engebretsen på tlf.: 91824462 eller med Kulturskolen på tlf.: 40405628

kulturskolekonsert

Kulturskolen oppstart

Kulturskolen starter opp med sin kveldsundervisning fra og med mandag 31. august. Alle som har søkt vil få melding om tildelt plass/ikke plass, dag og klokkeslett, lærer og undervisningssted, og dette vil gis i brevsform, med påminnelse pr sms. Velkommen til et nytt og artig kulturskoleår hvor vi skal utfolde og utvikle oss på mange felt.

Kvænangen-Produkter-logo

Kvænangen Produkter inviterer til Åpen Dag med matservering

Kvænangen Produkter inviterer til Åpen Dag med matservering (tidligere Eldredag). Dette skjer torsdag 10. september fra kl. 11.99 - 13.00. Vi organiserer skyss med avgang fra Burfjord (Gargo) kl. 10.30 med retur fra Kvænangen Produkter AS kl. 13.00. Vi ønsker alle hjertelig velkommen. Lurer du på noe så ring oss på tlf.: 7776 9999. Les mer inni artikkelen.

Frisklivssentralen-logo

Frisklivssentralen i Kvænangen

Frisklivssentralen i Kvænangen tilbyr i oppstartsfasen av høsttreningene 30 min. lett-step, på kveldstid mandag og onsdag fra kl. 18.00 - 18.30. Les inni artikkelen hvem dette passer for.