kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Kjækan skole_250x141

Åpent møte om framtidig bruk av Kjækan skole

Kjækan- og Kvænangsbotn grendeutvalg inviterer til åpent møte om framtidig bruk av skolebygget i Kjækan tirsdag 15. august kl 1900 på Kjækan skole.

Planprogram for kommunedelplan for kulturminner - høring og varsel om oppstart.

Planutvalget har i møte 26.06.17, sak 18/17, vedtatt at forslag til planprogram for kulturminner (kommunedelplan) skal legges til offentlig ettersyn, og sendes på høring. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet. 

Ledig stilling som daglig leder for Kvænangen Produkter

Kvænangen Produkter AS er en vekstbedrift og er 100% kommunal eid. Bedriften er lokalisert i Badderen i Kvænangen kommune. Bedriften har i dag 13 VTA plasser og 3 AFT plasser. Vi tilbyr også lærlingplasser. Bedriften er i en omstillingsfase. Da daglig leder har sagt opp sin stilling, søker vi en ny medarbeider i denne stillingen.

Gargo, rekruttering

Ledige stillinger i helse og omsorg

Vi har ledige stillinger som ergoterapeut, helsefagarbeider, miljøarbeider, miljøterapeut og sykepleier. Utlysningene finner du ved å klikke på symbolet for ledige stillinger i menyen på høyre side. Du kommer da til karriere.no og kan søke på stillingen derfra elektronisk eller sende søknad pr. epost. Søknadsfrist for de fleste stillingene er 13.08.17.

kulturskolekonsert

Søk om plass i Kulturskolen for skoleåret 2017/2018

Nå er det på tide å søke om plass i Kulturskolen for skoleåret 2017/2018. Du kan søke elektronisk HER - gå til "M" og trykk deg videre til Musikk- og kulturskole. Du kan også søke via papirskjema HER som du skriver ut, fyller opplysninger på og leverer inn til Servicekontoret. Søknadsfrist er 15. august, men send gjerne søknaden inn så tidlig som mulig. Tildeling av plass vil skje umiddelbart etter at fristen går ut. Har du spørsmål så kan du kontakte rektor Rita Boberg Pedersen på e-post: rita.b.pedersen@kvanangen.kommune .no  eller på telefon: 40405628. Kulturskolen i Kvænangen har et bredt og allsidig tilbud som bør treffe de aller fleste. Alle må søke på nytt om skoleplass hvert skoleår. Vi ønsker alle nåværende elever velkommen tilbake til høsten, og alle nye elever ser vi fram til å bli kjent med.

Vegvesen logo

Oppsett av gjerder langs offentlig vei

Statens vegvesen opplever stadig oftere at gjerder settes opp for nært riks- og fylkesvegene, uten at det er gitt tillatelse til dette. De har derfor laget et infoskriv som kan leses her. 

Oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse, omsorg og sosial 2018-2027, forslag til planprogram på høring.

Formannskapet vedtok 28.06.17 oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse, omsorg og sosial 2018-2027. Formannskapet vedtok samtidig at forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan og bygningslovens bestemmelser.

Bilde navnesak Kvænangsfjellet_340x189

Høring på navn langs E6

Statens vegvesen har reist navnesak for å få fastsatt navn på tre tunneler og ei ny bru i kommunene Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen.

Bilde navnesak jpeg_300x198

Høring på Kvænske stedsnavn

Det er reist navnesak om skrivemåten for 54 kvenske stedsnavn i Kvænangen kommune. Navnesaken er nå på høring.