kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat

Tilskudd til strandrydding 2017 - Aksjon mot marin forsøpling

Friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark fikk i fjor kr 250.000,- fra Miljødirektoratet i tilskudd til strandrydding. Ny fellessøknad vil bli fremmet også i år. Med utgangspunkt i behov og erfaringer vil vi denne gang søke om et betydelig høyere beløp. Tilskuddsordningen for opprydding er økt og er i år på 35 millioner kroner. Se informasjon på våre nettsider om fjorårets fordeling av tilskudd.

Alta-karateklubb-logo

Alta Karateklubb inviterer til treningshelg i Burfjord

Fra og med fredag 31.mars kl. 19.00 til og med lørdag  1. april kl. 17.15 (middag etterpå) inviterer Alta Karateklubb til teningssamling på skolen i Burfjord Påmeldingsfristen er satt til 22.mars og send påmelding til Charlotte Skum på tlf.: 415 03 302 eller pr. e-postadresse:  frisor1@operamail.com innen tidsfristen. Les mer inni artikkelen for opplegg og pris.

Mynter

Utlysning:

Søknad om tilskudd til aktivitet til lag, foreninger eller grendehus/samfunnshus i Kvænangen kommune

Lag, foreninger og grendehus/samfunnshus kan søke om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og/eller kulturfremmende arbeid. Søknadsfrist 30.april.  Søknad om tilskudd til aktiviteter, arrangemneter og kulturelle tiltak har til hensikt å skape nye tilbud, og å opprettholde og videreutvikle allerede eksisterende idrettstilbud og kulturaktiviteter. Lag og foreninger som har tilbud av aktiviteter og arrangementer spesielt rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Dersom laget eller foreninga aktiviserer og integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk utviklingshemmede) bør dette tas med. Les mer inni artikkelen om hva det kan søkes om tilbud til, søknadsfrist, og hva som MÅ legges ved søknaden.

scooter

Status snøscooterløyper i Kvænangen kommune - flere av løypene er nå merket og åpnet for trafikk

Kvænangen kommune har snøscooterløyper der rekreasjonskjøring er tillatt. Løypene er ikke åpne før de er merket og annonsert på denne siden. Gyldig løypetrasèer er de som til en hver tid er merket med skilt og/eller stikker. Dersom stikker mangler er løypa stengt. (Se inni artikkelen hvilke løyper som er merket og åpnet.) Løypene er nedfelt i forskrift om scooterløyper som kan leses her: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2007-03-14-410 .  Vi ber brukere være spesielt oppmerksom på utrygg is på sjøisen i Kvænangsbotn, her er kart i PDF-format over spesielt utrygge områder der. Snøscooterløypene stenges for sesongen seinest 5. mai. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gir et særlig forbud mot motorisert ferdsel i utmark i perioden 5. mai - 30. juni i Nord-Troms og Finnmark. Dette forbudet omfatter også de offentlige snøscooterløypene. Bakgrunnen for forbudet er at dette tidsrommet på våren/forsommeren er svært kritisk for dyrelivet og reindriftsnæringa, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdselloven §4. Ha en fin tur!

Forside-artikkel-alle-minus-Karoline

Vel overstått UKM i Kvænangen

Lørdag 11. mars ble det avholdt UKM i Kvænangen på Flerbrukshuset fra kl. 14.00. Ungdomsrådet holdt kafè under arrangementet og publikum fikk både utstilling og sceneopptredener av de unge deltakerne som hadde meldt seg på. Inni artikkelen kan du se bilder og lese mer.

Hele-ensembelet_300x115

"Du Store Mamelukk" - Samspill og musikkglede med musikerne i Kultur i Troms og vårt eget Barnekor

Torsdag 9. mars gjestet musikerne i Kultur i Troms Kvænangen Flerbrukshus, og sammen med stjernene i vårt eget Barnekor i Kulturskolen så gjennomførtes konserten "Du Store Mamelukk". Det er Runa Bergsmo som har skrevet og komponert alle sangene og hun har nå gitt ut en egen barneCD med disse sangene på. Det var godt oppmøte med folk som ville se, høre, lytte, oppleve, le og kose seg på konserten, og kose seg med litt kafé med kaffe, brus og kaker både før og etter. Og vårt eget barnekor gjorde en flott jobb med å være kor for Runa og musikerne.  Dette var en veldig stor opplevelse for dem, - tenk å få synge sammen med et stort profesjonelt orkester, - det var stas! Inni artikkelen kan du se bilder fra denne konserten.

Nord Troms Brannvesen logo

Nord-Troms Brannvesen informerer:

22 utrykninger til komfyrbranner

Fersk statestikk fra DSB viser at det var 22 utrykninger til komfyrbranner i Troms i 2016. Én enkel komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.

Ferie-for-alle-logo

Røde Kors Troms inviterer til Ferie For Alle 2017

Røde Kors Troms inviterer til Ferie For Alle 2017 - et ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi og barn i aldersgruppen 6-13 år på Haraldvollen. I år er det fire ulike tidspunkt man kan tilby, og det første oppholdet er påskeferien med ankomst 6. april og hjemreise 11.april, her er søknadsfristen 1. mars 2017 og søknadsskjema finner du HER. Du kan se hele informasjonsdokumentet HER der de andre tidspunktene er beskrevet og der står også all annen info som man behøver å vite. 

Barnekoret-forsidebilde

Barnekoret startet kommunestyret med sang

Onsdag 22. februar fikk Barnekoret i Kulturskolen lov til å komme og synge for kommunestyret før representantene startet med sakslista. Koret visste jo at representantene hadde fått seg nettbrett og dermed ville de synge en sang som omhandlet det å ikke bli for opphengt i nettets ufattelig mange muligheter og at nettbruk kan være avhengighetsskapende, litt sånn ironisk ment, derfor sang de sangen "Online".  De fortsatte med en sang som er omdøpt til "Kvænangen" og som handler om det å være glad i hjemstedet sitt. Den kjærligheten kommer ikke av seg selv, men man må ha  tilbud av mange slag som gjør at man får vokse, utfolde seg, få brukt sine evner og som man trives med, slik at man har gode minner med seg når man flytter ut for å få seg en utdannelse. Kun da er det store muligheter for at man kommer tilbake til det hjemstedet man har vokst opp i. Vi velger å tro at kommunestyret satte pris på denne sangstunden på en onsdagsmorgen, - de ga oss iallefall stående applaus. Se inni artikkelen for bilder.

klasserom

Innmelding skole og søknad om skoleskyss

Foreldre som har barn som skal begynne i 1. klasse til høsten, bes benytte skjemaet direkte her på kommunens hjemmeside, eller gå inn på Skjema fra A til Å og velg skjemaet "Innmelding skole" som du fyller ut på nettet og sender elektronisk til kommunens saksbehandlingssystem. Nyregistrering/bytte av skole skjer på samme skjema. I følge Opplæringslova Kap. 7 § 7-1 så skal elevar i 2. - 10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen ha rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengdaVi ber derfor foresatte om å søke spesielt om dette i eget brev/mail. Her er lenke til Trygg Trafikk sin veileder "Særlig farlig eller vanskelig skolevei". Dersom du har spørsmål kan du ringe til etatsleder oppvekst og omsorg Kristin Anita Hansen på telefon 77778831/48509161 eller du kan sende e-post til kristin.hansen@kvanangen.kommune.no  Frist for innsending av skjema og søknad er 1.mars 2017.