kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Omdømmebilde-forside-Ida-He

Fotokonkurranse - tema er folk, vær, kontraster i Nord-Troms

Omdømmebygging i Nord-Troms inviterer til Fotokonkurranse som varer til og med 1. desember. Les mer om hvordan du går frem for å være med inni artikkelen.

De-brente-våre-hjem

Nord-Troms museum inviterer til

Lansering av billedfortellingen "De brente våre hjem"

I forbindelse med markeringen av 70 år siden evakueringa av Nord-Troms og Finnmark, gir Nord-Troms museum ut billedfortellingen "De brente våre hjem" av Anders Ole Hauglid og Tore Hauge på ny. Nyutgivelsen skal lanseres i alle kommunene i Nord-Troms og torsdag 6. november kl. 18.00 vil det være boklansering på Flerbrukshuset i Burfjord i Kvænangen. Da blir det mulig å kjøpe eksmplarer av boka. Den koster 420,-. Det vil bli enkel servering av kaffe, kjeks og frukt.

hus

Kvænangen kommune har mottatt nye tilskuddsmidler til tilpasning av bolig

Tilpasning av bolig: Gjelder eid bolig, samt leid bolig. Søknad om tilskudd sendes Kvænangen kommune, kommunekassen, 9161 Burfjord. Søknadsfrist er 05.11.2014

SFO-i-Burfjord_150x113

Melding om kursdag for lærere og SFO-personell

Kvænangen barne- og ungdomsskole har kursdag 21. november, og det er fridag for elevene. SFO er stengt denne dagen, melder rektor Reidun Kydland. Er det noen spørsmål, så ring gjerne tlf.: 77 77 89 01. Det samme gjelder for Kjækan skole og SFO.

Papirpenger

Utlysning av midler - Kvænangen Utviklingsfond

Neste søknadsfrist for Kvænangen utviklingsfond er 07.november 2014. Se inni artikkelen for mer informasjon.

scootertur-liten-stopp-mars_150x113

Scooterløypeprosjektet er avsluttet

Regjeringen besluttet 19.juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal myndighet til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Forsøket ble initiert av den forrige regjeringen. Nåværende regjering utvidet forsøket fra opprinnelig til å skulle omfatte 40 kommuner til å omfatte 104 kommuner. Sivilombudsmannen konkluderte den 12.juni med at omfanget av forsøket ligger utenfor de rettslige rammene til forsøksloven. Inni artikkelen kan du lese hele brevet fra Det kongelige klima- og miljødepartementet.

ungdom

Åpningstider og informasjon fra BUFFF-klubben

BUFFF-klubben (Barn, Ungdom, Fritid, Fellesskap, Framtid) har nå lokaler i den tidligere blåbarnehagen på Mælen. Her er åpningsplanen og informasjon av det man behøver å vite.

Basseng-til-nyhetslista

Disposisjonsplan for gymsal og svømmehall for lag og foreninger på kveldstid 2014-2015

Inni artikkelen kan du se en oversikt over hvilke lag og foreninger som har gymsalen og svømmehallen på kveldstid ved Kvænangen barne- og ungdomsskole i Burfjord. Er det noen merknader eller spørsmål til planen så kontakt  Anne Berit Holst (sekretær ved skolen), tlf.: 77 77 89 00

laks_150x150

Offentlig ettesyn - Høring

Søknad om arealmessig endring av lokalitet 15659 Nøklan

Jøkelfjord Laks AS søker om tillatelse om arealmessig endring av akvakultur for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 15659 Nøklan i Kvænangen kommune.

kulturskolekonsert

Årsplan for Kulturskolen i Kvænangen 2014/2015

Inni artikkelen kan du se en PDF-utgave av kulturskolens årsplan for inneværende skoleår 2014/2015.