kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Lys-ved-tre

Vil du bli med på å stelle i stand julefeiring for ensomme?

Fylkesråd Gerd Hetland Kristiansen (Krf) utfordrer nordtromsingene og kvænangsværingene spesielt til å stelle i stand julefeiring for de som feirer alene. Dersom du mener at du kan bidra på ett eller annet vis, eller at du har en god idè til eller plan på hvordan dette kan gjennomføres, så ta kontakt med etatsleder for helse og omsorg her i Kvænangen, -  Unni Edvardsen på tlf.: 40 45 01 14 eller på e-post unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no . Du kan ta kontakt som privatperson eller dersom ditt lag eller din forening har lyst til å bidra. Som kjent trenger man ikke være alene for å være ensom, og man trenger ikke å være ensom selv om man er alene, så vi legger opp til en alternativ julefeiring med åpne dører for alle som trenger et sted å feire jul. Det følger økonomisk bidrag med denne utfordringen fra fylkesråden dersom du vil være med på å gjøre jula litt bedre for de som føler seg alene. Her er en artikkel fra Framtid i Nord der fylkesråden kommer med oppfordringen.  Tar du/dere utfordringen?

Julestjerne-rød

"Syng julen inn" i Sekkemo kirke

”SYNG JULEN INN” i Sekkemo kirke 2. søndag i advent, søndag 4. desember 2016 klokken 18.00. Medvirkende: Presten, Menigheten, Organisten, Kulturskolen med Barnekoret og kulturskolekoret Simalango, Kirkekoret i Kvænangen og Konfirmanter. Velkommen til en koselig adventstradisjon. Arr.: Kulturskolen og Kirken

 

møte handicapforening

Innkalling til møte i Kontrollutvalget

Det innkalles til møte i kontrollutvalget onsdag 7. desember 2016 kl. 11.00 på Videokonferanserommet i 2. etg. på Rådhuset. Her kan du se innkallingen og sakslisten i PDF-format.

Nord Troms Brannvesen logo

Husk røykvarslerens dag!

Har du husket å skifte batteri i dine røykvarslere? 1. desember er røykvarslerens dag. Røykvarsleren er det viktigste livreddende tiltaket du har i boligen din. For å være sikker  på at røykvarsleren fungerer til enhver tid, er det viktig å passe på at den er riktig montert, og at den testes og vedlikeholdes jevnlig. Desember måned er den måneden med flest husbranner. Årsakene er blant annet økt bruk av stearinlys, stor aktivitet på konfyr og økt fyring i vedovn. Det viktigste tiltaket du kan gjøre for å sikre familien og boligen din er å jevnlig sjekke varslingsutstyr, slukkeutstyr, elektrisk utstyr og ildsteder. Vi i Nord-Troms Brannvesen oppfordrer innbyggerne i regionen å skifte batteri i sine røykvarslere og funksjonsteste disse. Vær klar over rømningsveier og øve på evakuering. Dette er svært viktig dersom en har barn.  

Husbanken-logo

Bostøtte 2017

Hva er bostøtte? Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. Hvor er bostøttekontoret i kommunen? Økonomiavdelingen v/Arne Røberg, postadresse: Rådhuset, Gàrgu 8, 9161 Burfjord. Tlf.: 77 77 88 23. Les mer inni artikkelen om du kan få bostøtte, hvordan du søker, hvordan du melder fra om endringer, klage på vedtak, annen informasjon pg regelverk.

Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Da er nett- og telefonforbindelsene tilbake igjen ved de kommunale enhetene i Kvænangen kommune

Da er nett- og telefonforbindelsene tilbake igjen ved de kommunale enhetene i Kvænangen kommune, så da er alt ved det normale og vi er tilgjengelig for de som vil kontakte oss.

Julekule-blå-i-sne

Semesterkonsert/Forestilling i Kulturskolen

Torsdag 15. desember 2016 kl. 18.00 inviterer Kulturskolen i Kvænangen til Semesterkonsert/forestilling i Kulturskolen på Flerbrukshuset i Burfjord. Her vil de fleste grupper og elever i Kulturskolen vise frem noe av det de har arbeidet med i høstsemesteret. Velkommen!  Arrangementet er gratis, men som vanlig har vi ei bøtte ved døra slik at de som vil kan legge en mynt nedi. Arr.: Kulturskolen

Basseng-til-nyhetslista

Gymsal og svømmehall - ansvarlige kontaktpersoner for aktivitetene etterlyses

Her er et oppsett på disposisjonsplan for gymsal og svømmehall, og spørsmålet er HVEM som skal stå som ansvarlig for de ulike aktivitetene og dere må også gi tilbakemelding på OM dere skal benytte dere av de ulike oppsatte tidene. I tillegg skal de som er ansvarlige for de ulike aktivitetene levere inn en liste på voksne brukere over 18 år - her gjelder ikke de som er i følge med sine barn. Skolen vil stenge for kveldsaktiviteter 31.12.2016. Hver gruppe som benytter seg av basseng og gymsal har ansvar for: åpning, stenging og rengjøring etter bruk av den avdeling/område som benyttes. De ansvarlige for hver gruppe SKAL påse at det IKKE befinner seg uvedkommende i hall. Det MÅ være en med livrednignskurs tilstede under aktivitet i bassenget (kantvakt). Her er disposisjonsplanen i PDF-format. Tilbakemelding gis snarest til Anne Berit Holst, Kvænangen barne og ungdomsskole, 77 77 89 00 e-postadresse: Anne.Holst@kvanangen.kommune.no

Nord-Troms-Studiesenter-logo

Økonomikurs for ikke-økonomer

I desember (14. og 15.12) arrangeres det et økonomikurs for ikke-økonomer på Halti i Nordreisa. Her er lenke til info og påmelding - trykk her. Dere finner også info på Nord-Troms Studiesenter sin facebookside - trykk her.

Smart-Strøm-logo

Status Smart Strøm målebytter i Kvænangen kommune

Alta Kraftlag er nå i full drift igjen etter nesten seks uker med streik. 39 av våre ansatte ble tatt ut i streik og dette medførte at en del av våre prosjekter ble forsinket. Smart Strøm-prosjektet i Kvænangen kommune stoppet helt opp i denne perioden og vi måtte beklageligvis utsette flere av avtalene vi hadde med kundene våre. Nå jobber montørene for fullt igjen og før jul vil vi være ferdige med målerbyttene i Kvænangsbotn, Kjækan, Sørstraumen, Undereidet, Badderen, Burfjorddalen og Burfjord Sentrum. På nyåret fortsetter vi å montere strømmålere i Kvænangen kommune og vil være ferdig med målerbyttene i løpet av februar. For mer informasjon om Smart Strøm målerbyttet kan du lese her i denne tidligere artikkelen eller ringe vårt Smart Strøm kontor på 78 45 09 01. Tusen takk til alle våre hyggelige kunder som tar så godt imot oss!