Hva betyr dette for deg? Jo, dersom du planlegger å bygge en ny enebolig i perioden 2023-2026, vil Kvænangen kommune forplikte seg til å kjøpe boligen din til restgjelden, dersom du ønsker å selge den. Vi ønsker å redusere den økonomiske risikoen for deg som boligbygger, slik at du kan realisere drømmen om ditt eget hjem med mindre bekymringer.

Hvordan fungerer det? Gjennom en avtale mellom deg som boligbygger og kommunen, vil vi fastsette klare vilkår for tilbakekjøpsordningen. Kommunens forpliktelse til å kjøpe boligen din vil være begrenset til restgjelden du har på byggekostnadene. Dette gir deg en ekstra trygghet og gjør det mer attraktivt å bygge bolig i vår vakre kommune.

Vi ønsker å understreke at denne ordningen ikke er en garanti, men en avtale om tilbakekjøp. For å sikre en rettferdig prosess, har vi etablert tydelige retningslinjer. 

For å være kvalifisert til programmet, må boligen oppføres i et regulert område eller være egnet for utleie dersom kommunen overtar den. Du må også oppfylle bankens krav til egenkapital og betjeningsevne på lånet. Byggingen må starte innen 12 måneder etter at du har fått bekreftet deltakelse i programmet.

Vi ønsker å understreke at dette tilbakekjøpsprogrammet kan kombineres med andre virkemidler for økt boligbygging, og vi oppfordrer deg til å utforske alle mulighetene for å realisere drømmehjemmet ditt i Kvænangen kommune.

Alle søknader må sendes til post@kvanangen.kommune.no 

Denne muligheten er begrenset til 5 boligprosjekter i perioden 2023-2026, så ikke gå glipp av sjansen til å være med på dette spennende initiativet. Det er løpende søknadsfrist med først til mølla-prinsippet.

Kvænangen kommune tilbyr og gratis boligtomter i kommunalt boligfelt - les mer her.

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med økonomileder Tore Li.