Vann og avløp

Kvænangen kommune har vannverk på Alteidet, Storeng, Burfjord, Badderen, Kjækan, Kvænangsbotn og Sørstraumen.  Vannkvaliteten analyseres hver fjerde uke. Det tas vannprøver hver fjerde uke. Informasjon om vannkvalitet kan fås ved henvendelse.

Tilkoblinger til kommunalt ledningsnett må avtales på forhånd. Tilkoblingsgebyrer må være betalt før fysisk tilkobling skjer. Driftsoperatørene har ikke anledning til å utføre tilkobling før de får bekreftet at gebyret er mottatt av kommunen.

Forskrift for vann og avgift 

Kvænangen kommune har tatt i bruk varsling 24 for å varsle innbyggere om eventuelle hendelser på vann- og avløpsanlegg. (Servicer, anleggsarbeider, utkoblinger, eventuelle kokepåbud mm.) Systemet varsler varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Kommunale veier

Det er 51 km med kommunal vei PDF document ODT document , samt 1043 veilys. Sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier utføres av innleide entreprenører. Tette og frosne renner spyles/ steames opp av vår egen driftsavdeling.

Havner

Kommunale kaier og småbåthavn i Kvænangsbassenget.

Burfjord industri kai Ekspeditør: Ole Martin Holst, tlf. 990 29 990, e-post: oholst@start.no
Spildra kai ( Dunvik ) Ekspeditør: Ellinor Pedersen, tlf. 41661909, e-post: ellinor-ped@hotmail.com
Valanhamn kai Ekspeditør: Valan Vel, leder: Raimond Thomassen, tlf. 480 72109, e-post: raimond@jbelektro.no
Reinfjord kai  Ekspeditør: Leif Hansen, tlf. 936 22 762
Seglvik kai Ekspeditør: Gunnar Edmund Johnsen, tlf. 907 31 231
Badderen småbåthavn Kvænangen Produkter,  tlf. 77769999
Dunvik småbåthavn