Kommuneplanens samfunnsdel inneholder målsettinger og satsingsområder for utviklingen i Kvænangen de neste tolv årene.  Planutkastet har vært på høring i sommer. Kvænangen kommune inviterer medvirkningsmøte for reindriftsutøvere og distriktene som har sommerboplasser i Kvænangen, mandag 27.09,  kl. 18- 20 på Teams.  

Dersom det er behov er vi åpen for å holde et møte til den 12.10  kl. 18- 20

Link til møtet :

Bli med i møtet (microsoft.com)

Planutkastet til kommuneplanens samfunnsdel finnes her