Kommuneplanens samfunnsdel skal angi mål og satsningsområder for kommunen de neste 12 årene. Samfunnsdelen skal gi retning for hvordan Kvænangen skal utvikle seg, og skal sikre helhetlig og langsiktig styring.

Hvordan skal Kvænangen kommune legge til rette for god samfunnsutvikling? Hva skal vi prioritere å jobbe med? Hvordan skal vi møte våre utfordringer, og hvordan utnytte de mulighetene vi har? Hvordan kan vi samarbeide? Hvordan skal vi sikre sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft?

Les høringsforslaget med vedlegg her:
Kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2032 - Forslag til høring og offentlig ettersyn.
Referat  fra innspillmøte med unge voksne - 11.02.21
Rapport fra digital innspillsrunde
Innspill fra FAU
Innspill fra 3. og 4. klasse
Innspill fra barnehagebarn - Drømme Kvænsngen
Utredninnger - Kommuneplanens samfunnsdel - 18.03.21
Saksfremlegg Planutvalget

Frist for å levere innspill er: 29.08.2021

Innspill kan sendes til Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9161 Burfjord eller til post@kvanangen.kommune.no . Innspill kan også sendes inn via kommentarfeltet nederst på siden.