Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
scooter

Status snøscooterløyper i Kvænangen kommune

Kvænangen kommune har snøscooterløyper der rekreasjonskjøring er tillatt. Løypene er ikke åpne før de er merket og annonsert åpnet på denne siden. Gyldige løypetrasèer er de som til en hver tid er merket med skilt og/eller stikker. Dersom stikker mangler er løypa stengt. 

 

Løypene er nedfelt i forskrift om scooterløyper som kan leses her: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2007-03-14-410 .  På utvalgte veistrekninger med kommunal veg så er det åpna for bruk av snøscooter ved egen forskrift  som kan lese her https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2003-02-12-161?q=beltemotorsykkel troms.

 

Vi ber brukere være spesielt oppmerksom på utrygg is på sjøisen i Kvænangsbotn, her er kart i PDF-format over spesielt utrygge områder der. Snøscooterløypene stenges vanligvis for sesongen seinest 5. mai. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gir et særlig forbud mot motorisert ferdsel i utmark i perioden 5. mai - 30. juni i Nord-Troms og Finnmark. Dette forbudet omfatter også de offentlige snøscooterløypene. Bakgrunnen for forbudet er at dette tidsrommet på våren/forsommeren er svært kritisk for dyrelivet og reindriftsnæringa, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdselloven §4. Ha en fin tur!

Varsling_24_logo

Informasjon om varslingssystemet -Varsling 24

Kvænangen kommune bruker varslingssystemet "Varsling24" for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.
Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Kvænangen kommune ønsker å ivareta landbruk å bosetting

Lokale retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven

Kvænangen kommunestyremøte vedtok lokale retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven i møtet 20.12.2017.  

Omlegging til ny hjemmeside

Onsdag 10/1 skifter vi til ny hjemmeside. Ifm dette arbeidet vil siden være ned mellom kl 1000 og 1200 denne dagen. I etterkant av omleggingen vil det ta litt tid før vi har ryddet bort gammel informasjon og lagt inn ny.

Bilde brøyting 1

Kommunalt brøytetilskudd – andre halvår 2017

Det kan søkes om brøytetilskudd til privat utført brøyting på kommunale veier der den kommunale brøytingen har opphørt. Frist for å søke tilskudd for andre halvår 2017 er 31.desember.

Samefolkets-flagg

Kurs i samisk ved Kvænangen språksenter

SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 som gir 20 stp. Samlingsbasert. Starter onsdag 14. februar 2018 kl. 09:00 ved Kvænangen språksenter i næringsbygget på Sørstraumen.Les mer i artikkelen.

Varde_250x333

Folkemøte i omstillingsprosjektet

I forbindelse med at Kvænangen kommune har fått status som omstillingskommune inviteres det til folkemøte.

Batvrak_250x140

Finansiering og rutiner for mottak av fritidsbåter er nå en realitet

Utrangerte fritidsbåter bør ikke ligge i naturen, men leveres inn til godkjente avfallsanlegg. Båteier vil nå kunne få utbetalt kr. 1000 pr fritidsbåt som leveres til godkjente anlegg. 

Enklere regningsbetaling med e-faktura og avtalegiro

Med eFaktura får du regningene ferdig utfylt rett i nettbanken din. Du slipper å taste lange KID- og kontonummer når du skal betale regningen.
Det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne betalingen. Du kan selv velge å endre beløp og forfallsdato, og du kan også velge å bli varslet på epost hver gang du mottar en ny regning i nettbanken.