Voksenopplæring ved Nord-Troms videregående skole våren 2018.

Muligheter til å ta fagbrev.

Vedlagt følger brosjyrer for yrkesfagene, dere får opp brosjyrene ved å klikke på lenkene. Vedlagt følger også generell søkeveiledning med forklaring for hvordan søke vigo.no.

Søknadsfristen er 1.mars for alle kursene.

Kontaktperson ved Nord-Troms VGS er Beate Rikardsen Jaatun, studieveileder/lokal koordinator VO, tlf  922 32 509.

Brosjyre, barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Brosjyre, helsearbeiderfaget.

Brosjyre, renholdsarbeiderfaget.

Brosjyre, helseservicefaget.