En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand, i dette tilfellet et fremtidsbilde for Kvænangen kommune.  En visjon skal vise vei, og være en ledetråd som både inspirerer, engasjerer og samler- dette ønsker vi for vårt samfunn og vår kommune.

Visjonen bør være

  1. Enkel
  2. Fremtidsrettet og ambisiøs
  3. Inspirerende og engasjerende
  4. Inviterende og samlende 

Hvorfor trenger vi en visjon for kommunen ?

  • Visjon skal legitimere kommunens virksomhet i et samfunnsperspektiv.
  • Visjon skal representere et ambisjonsnivå som setter rammer for kommunens videre arbeid med å formulere mål og strategier i kommuneplaner. 
  • Visjon skal være omforent og samlende ideal og mål for vårt samfunn.
  • Visjon skal være inspirerende og skape motivasjon og engasjement hos ansatte, innbyggere, næringsliv og frivillige i kommunen.
  • Visjon skal brukes i markedsføring og profilering av kommunen.  

 

Tidsfrist

Siste frist for å levere inn forslag er 10.03. 2021.

 

Høring/ avstemming

Formannskapet sender utvalgte forslag ut på høring 22.3, med høringsfrist 31.03.

 

Avgjørelse

Kommunedirektøren fremmer et forslag til politisk behandling. Det forventes at saken behandles i formannskapet 13.04 og i kommunestyret 22.04.

 

Premiering

Vinnerbidraget premieres med et gavekort på kr. 2500,-  fra en lokal leverandør og et bilde/en plakett. 

Kvænangen kommune forbeholder seg retten til å hevde rettmessig eierskap over den visjonen som blir valgt og premiert.

 

Annet

Bidragsytere frasier seg alle fremtidige rettigheter til sitt forslag til visjon når forslaget sendes inn til konkurransen. Kvænangen kommune forbeholder seg retten til å avvise alle innkomne forslag.

 

Bidrag leveres

De som ønsker å delta i konkurransen skal levere inn sitt forslag, sammen med en kort begrunnelse, til: postmottak@kvanangen.kommune.no  eller pr. post

Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9161 Burfjord, eller send inn via vedlagt skjema.