Kvænangen kommune har nylig implementert et nytt og avansert økonomisystem, som skulle effektivisere faktureringsprosessen og sikre korrekt oppfølging av ubetalte krav. I løpet av våren har vi fakturert våre kunder som vanlig og fulgt opp med purringer når betaling uteble.

Imidlertid har det nylig blitt bekreftet av leverandøren av økonomisystemet at samtlige purringer som ble sendt ut, ikke nådde frem til de aktuelle mottakerne. Dette er en uheldig feil som har oppstått av en systemfeil i det nye systemet. 

En ny runde med purringer er nå sendt ut, og dette gjelder alle ubetalte krav for hele våren. Det er viktig å merke seg at noen kan oppleve å få purringer på krav med forfall både i februar, mars, april og mai.

Overgangen til det nye økonomisystemet har vært preget av betydelige utfordringer. Det har vært nødvendig å håndtere ulike hindringer knyttet til oppstarten av fakturering, korrekt utsendelse av fakturaer og nå dessverre også oppfølging av manglende betaling.

Kvænangen kommune beklager den uheldige situasjonen og erkjenner at dette har skapt ulemper og frustrasjon for flere berørte parter. Vi oppfordrer alle berørte parter til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon angående fakturering, purringer eller betalingsoppfølging.