Mandag 11.oktober var forfatter Ingunn Elstad på besøk i Kvænangen for å fortelle om sin nye bok "Tvangsevakueringa". Forfatterbesøket var i regi av biblioteksamarbeidet i Nord-Troms, Fritt Ord og Kvænangen folkebibliotek. 

Hele 27 stykker møtte opp på kommunestyresalen i Burfjord for å høre Ingrunn Elstad fortelle om tvangsevakueringen i Nord-Troms. Bibliotekssjef Hilde Kjellmann var overrasket og glad for at så mange møtte opp. 

Etter foredraget var det åpent for at de oppmøtte kunne fortelle sine historier fra krigen, og det var det flere som valgte å gjøre. 

Dette ble en koselig og lærerik kveld.

Takk til alle oppmøtte!