På dette kurset ønsker vi å fokusere på deg som pårørende.

Tid: Onsdag 4. mars

Kl.: 14:30 - 17:30

Sted: Møteplassen i Kvænangen

Det er gratis å delta, og du trenger ikke å være bosatt i Kvænangen kommune for å være med.

Begrenset antall plasser.

For nærmere informasjon og påmelding ta kontakt med Line Ottem på tlf. 957 23 262 mail: line.ottem@veiledningssenter.no eller ruskonsulent Elin Josefsen på tlf. 92 688 486 mail: elin.josefsen@kvanangen.kommune.no