Gjesteplasser / Liggeplasser

I Burfjord er det ikke tilrettelagt for gjeste-/ liggehavn. Burfjord kai er et anløpssted for ambulansebåt, rutebåt  og  lastebåter. Disse skal til enhver tid ha fri tilgang til kaia. 

Flytebrygga i havna er beregnet for av– og påstigning . Det skal ikke ligge båter over lengere tid i kaiområdet.

Kontaktperson Burfjord kai

Ole Martin Holst, tlf. 990 29 990

 

Andre kommunale kaier / havner 

Badderen Båthavn , Kvænangen produkter ,  tlf. 452 14 638

Spildra Havn, Trond Isaksen, tlf 997 15 425

 

Oversikt over strømuttak Burfjord kai
Oversikt over strømuttak Burfjord kai

Strømuttak

Kvænangen kommune tilbyr strøm til leie  på Burjford kai.. Det er totalt 8 strømuttak på kaia, plasseringen vises på bildet.

Leien betales med kort. Kortterminalen er  plassert på bua bak fiskemottaket. Det koster  NOK 10 ,- pr.time .

 

Avfall

Kvænangen kommune har en  (åpen) søppelkontainer på kaia. Fiskebåter kan levere avfall til denne vederlagsfritt.

 

Sanitære forhold

Venterommet på kaia er åpent hele døgnet.

Venterommet har  et oppholdsrom og toalett som kan brukes av gjestebåter.

 

Fiskemottaket har tilbud om dusj og vaskerom  til fiskere som leverer til Burfjord fiskemottak.

For avtale kontakt Karl Arne Olsen, tlf. 913 52 949

 

Burfjord fiskemottak

Karls fisk og Skalldyr AS tar i mot fisk på kaia i Burfjord.

Ta kontakt med

Karl Hansen,  tlf.947 94 344

Torbjørn Eriksen , tlf.  952 02 670

Mer informasjon  om Karls fisk og skalldyr