Vi har dessverre fått feil med innsynsportalen fra leverandør, så alle saker legger seg ikke ut på innsyn. Vi beklager dette, og vil publisere  innkallingen i sin helhet straks feilen er rettet fra leverandør.