Det gjennomføres en varslingsprøve på nødvarsel på onsdag, 10. januar klokken 12:00, samtidig som Sivilforsvaret tester sitt varslingsanlegg. Dette betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.