Du kan se hele innkallingen ved å klikke her.

 

Ny sak, Godkjenning av kommunestyrevalget 2019

Vi fikk for kort tid siden beskjed fra KMD om avgjørelse i klagesaken som ble framsendt den 17.10.19.

I og med at KMD har fattet beslutning i den er selve saken om godkjenning av valget klart for behandling.

Du kan se hele saken inkludert vedleggene ved å klikke her.