Rettelse

Bakgrunn:

Media fikk 6/9 oppgitt at det var kommet inn 287 forhåndsstemmegivninger. I media ble dette dessverre gjengitt som 287 forhåndsstemmer. Den 9/9 kom det ytterligere inn 13 forhåndsstemmegivninger. Det totale tallet forhåndsstemmegivninger ble dermed 300. Av de 300 forhåndsstemmegivningene er 25 tilhørende andre kommuner slik at vi netto sitter igjen med 275 forhåndsstemmegivninger.

Det må presiseres at en stemmegivning kan ha 3 utfall: Velger stemmer kun til kommunestyrevalget. Velger stemmer kun til fylkestingsvalget. Velger stemmer til begge valg. Det vil si at EN stemmegivning kan inneholde TO stemmesedler.

I forbindelse med utlegging av valgprotokollen på hjemmesida ble tallet 287 benyttet på feil måte.

Administrasjonssjefen vil på det sterkeste beklage at denne feilen ble gjort, men vil presisere at tallene fra valgprotokollen og opptellingen er korrekt.  

Det er viktig for oss at det ikke hersker noen tvil om at gjennomføringa av valget skjedde på en riktig måte. Vi vil derfor i det følgende presisere hvordan forhåndsstemmegivningen foregår.

Slik foregikk forhåndsstemmegivningen i Kvænangen kommune:

Alle med stemmerett har anledning til å forhåndsstemme i alle landets kommuner. Du kan stemme til fylkestingsvalget, kommunevalget eller begge.

Antallet stemmer som kommer til Kvænangen kommune, eller avgis til andre kommuner i Kvænangen på forhånd, kalles i sum forhåndsstemmegivning.

Når forhåndsstemmegivninga var avslutta fredag 06.09.2019 var det kommer inn 287 forhåndsstemmegivninger. Her kan du se utskrift fra valg-systemet «Eva» pr 06.09.2019.

 

Når en stemme blir avgitt 06.09.2019 i f.eks. Oslo, vil det ta tid før denne kommer fram til Kvænangen kommune. Disse stemmene kalles «sent innkomne stemmer».

For å sikre at de sent innkomne stemmene også er en del av et hemmelig valg, legges det til side 10 stemmer av de ordinært innkomne forhåndsstemmene.

Alle stemmer fram til 10.09.2019 kl 17:00, er gyldige og skal telles. Det kom inn 13 sent innkomne stemmer. Her kan du se utskrift fra valg-systemet «Eva» pr 10.09.2019.

Totalt kom det inn 300 forhåndsstemmegivninger. 25 var forhåndsstemmer til andre kommuner.

Tirsdag 10.09.2019 kl 17:00 trådte valgstyret sammen for å telle de siste 23 forhåndsstemmene.

Det gir en slik oppsummering:
På valgdagen 09.09.2019 ble 252 stemmer behandlet:

  • 240 godkjente

  • 10 blanke

  • 2 tvilsomme (forkastet av valgstyret).

Tirsdag 10.09.2019 ble 23 stemmer behandlet:

  • 23 godkjente

Totalt 275 forhåndsstemmer

 

Opptelling av stemmer:

Ved opptelling av stemmer skjer dette ved at stemmene legges i en konvolutt som skal telles av to personer og kontrolleres av to personer. Alt er altså telt av totalt 4 personer.

Disse må så legges inn i valgsystemet «Eva» som kontrollerer at antall stemmer er riktig opp mot antallet som har stemt i protokollene. Valgprotokollen er laget slik at det ikke er mulig å manipulere den.

Dersom ikke alt stemmer vil systemet ikke godkjenne valget.