Vi gjør oppmerksom på at valgdagen på Spildra avholdes på Spildra Landhandel, og ikke på Husflidsbygget slik det er angitt på valgkortet. Dette fordi Husflidsbygget ikke har nettilgang.