Åpen dag på helsestasjonen i Kvænangen

Tirsdag 19, torsdag 21 og fredag 22 oktober.

Fra klokka 09.00- 14.00

Vaksinen kan også settes hos fastlegen

Pris:

 • Influensavaksinen er gratis
 • Kr 400,- for Pneumokokkvaksine (lungebetennelse)

Influensavaksine anbefales spesielt for personer i disse gruppene:
• Alle fra fylte 65 år
• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
• Barn og voksne med:

 • diabetes mellitus, type 1 og 2
 • kronisk luftveissykdom
 • kronisk hjerte- og karsykdom
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt infeksjonsforsvar
 • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

De samme gruppene tilbys også vaksine mot lungebetennelse.

Influensavaksine - FHI

informasjonsskriv-influensa-pa-1-2-3-2021-2022-bokmal.pdf (fhi.no)

https://vimeo.com/566995813