Avfallet skal samles på paller eller store sekker på kaia i Reinfjord, Seglvik eller Valan,  og plasseres slik at de kan løftes med kran på båt.  Båt fra Marine Harvest henter avfallet enten 16.06 eller 17.06.  Seglvik Vel har planlagt felles ryddeaksjon 10.07, og avfallet blir hentet den 11.07.2018.  Avfallet  håndteres i henhold til  reglene til Avfallsservice AS.

 

kontaktpersoner:

Dag Åsmund Farstad, Kvænangen kommune, tlf 417 60 114

Sven Magnus Steinvik, Marine Harvest, tlf 922 99 056