Starten på kommunestyremøtet er i dag utsatt til kl. 10.20 på grunn av gruppemøte.