Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme.no , besøkende .og gjester. 

 

Tilskuddet kan søkes av  virksomheter som

- kan dokumentere et økonomisk tap eller nedgang i omsetningen på grunn av Covid-19 pandemi. eller 

- har hatt ekstra kostnader på grunn av Covid -19 restriksjoner

Tilskuddet i denne ordningen kan avkortes opp mot tilskudd virksomheten har fått til tiltaket fra andre støttegivere, for eksempel nasjonale støtteordninger. 

 

Tilskuddet søkes i søkandsportalen her . KOmmunale retningslinjer finnes her 

Søkandsfrist 28.11.2021. 

Ta kontakt med  rådgiver for næring og utvikling Anne Berit Bæhr, tlf 40405624 eller anne.bahr@kvanangen.kommune.no