Hvem kan søke:

 • Lag, foreninger, foretak og offentlige enheter.
  (Privatpersoner tildeles ikke midler.)

 

Hva kan søkes på:

 • Arrangementer for kommunens befolkning.
 • Tilbud om aktivitet og arrangementer spesielt rettet mot barn og unge vil bli prioritert.

 

Søknadens innhold:

 • En kort beskrivelse av formålet det søkes midler til og budsjettforslag/oversikt
 • Navn, telefonnummer og e-post for kontaktperson
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer
 • Søknadsbeløp

 

Tildeling og krav:

 • Det tildeles inntil 10 000kr per arrangement.
 • «Første mann til mølla»-prinsipp der midlene deles ut fortløpende.
 • Maks 50% av fondet deles ut første utlysningsmåned.
 • De som mottar tilskudd forplikter seg å fremme Kvænangen kommune som samarbeidspartnere i sin annonsering av arrangementene.

 

Spørsmål kan rettes til Oppvekst og kulturkonsulent Kathrine Lise Pedersen, tlf: 40405627 eller epost: kathrine.pedersen@kvanangen.kommune.no

Søknad sendes per e-post til post@kvanangen.kommune.no. Husk å merk søknaden med "Fondsmidler til arrangementer for frivillighet, kultur, idrett og folkehelse.".