Som tidligere år så kan ulike grupper, lag og foreninger søke om å bruke disse fasilitetene til ulike aktiviteter. Nå er det mulighet for å legge inn en søknad med frist 15.08.2020. Søknad sendes til: post@kvanangen.kommune.no NB! Merk søknaden med «Lån av hall/svømmehall 2020/2021».

Informasjon som må stå i søknaden er:

  • Hvem som er ansvarlig for gruppen, laget eller foreningen
  • Hvilken aktivitet
  • Aldersgruppe aktiviteten skal være for
  • Dag/dager det søkes om tid på
  • Tid – hvilket tidsrom på den ønskede dagen det søkes om
  • Hvis tid i idrettshall – hvor stor «bane» trengs, 1, 2 eller 3 områder?

Åpningstiden vil være kl. 17.00 – 22.00 på hverdager.

Hvis noen ønsker å «befare» idrettshallen for å finne ut hvilket behov dere har for plass (1, 2 eller 3 deler av hallen) tar dere kontakt med Anne Berit Holst på epost: anne.holst@kvanangen.kommune.no, så skal vi prøve å få til dette. For ikke å bruke for mye tid og ressurser kommer det til å bli gjort i mindre grupper med tider som vi finner egnet.

 

 Klikk på linken for å finne søknadsskjema:  SØKNADSSKJEMA FOR TID I IDRETTSHALL ELLER SVØMMEHALL