Tomtene er vist i kartet:

Kart nye tomter.jpg

Tomtene inngår i et planområde med til sammen 14 tomter, vedtatt i 2004. Planlagt infrastruktur og resten av tomtene vil bli etablert i løpet av nær framtid. Kart og planbeskrivelse kan hentes her: 

Kart reguleringsplan Sætra Syd.pdf

Planbeskrivelse med bestemmelser for Sætra Syd.pdf

Tomtene er i utgangspunktet gratis ved at kommunen ikke tar betalt for selve grunnen. Det tas betalt for avgifter og omkostninger ihht gebyrreglementet til kommunen.

Gjeldende satser:                          

Oppmåling og matrikkelføring

17000

Tinglysing 2x525

1050

Dokumentavgift 2,5 %

451

Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vannledning kr. 12731,40

12731

Engangsgebyr for tilknytning til kommunal avløpsledning kr. 19716,90

19717

Sum

50949

Priser eks MVA

 

For å få tildelt gratis tomt så må følgende kriterier være oppfyllt:

  • Registrert i folkeregisteret som bosatt i Kvænangen eller dokumentert med flyttemelding til Kvænangen Kommune.
  • Søker må benytte boligen som helårsbolig.
  • Ved tildeling av tomter gis en absolutt oppstartsfrist på 1 år, om fristen ikke overholdes går tomten tilbake til kommunen.
  • Søker må selv betale tinglysingsgebyr for skjøte, samt tilknytning til vann og avløp, kart og oppmålingsgebyr

For mer informasjon om ordningen med tildeling av boligtomter i kommunens boligfelt Kvænangen

https://www.kvanangen.kommune.no/gratis-boligtomt-i-kommunale-boligfelt.5265742-135911.html