Turistkontoret  informerer besøkende blant annet om aktiviteter, arrangementer, overnattingsplasser, bespisningsplasser og serverdigheter i Kvænangen. Turistkontoret lager presentasjoner  om disse, både som  oppslag i lokale og på hjememsider. Vi trenger hjelp fra dere og ber om tilbakemelding fra bedrifter og organisasjoner om deres tilbud til besøkende. Vi ønsker også tips fra publikum  om steder som er verdt å besøke og /eller ting som folk bare må gjøre i Kvænangen.  

I sommer er det mulig å å besøke Nord Troms Museum  utstilling " Fortellinger fra krigen" i  turistkontorets åpningstider. Forøvrig selges det endel bøker om lokal historie , som feks Krigsminner fra Kvænangen av Jan Isaksen, Ikke et ondt ord om han Dr. Eng av Brita Garden , De brente våre hjem, bildefortelling utgitt av Nord Troms Museum.

Vi har Ut i Nord turkart til utdeling hos oss. Hvis du vil ha et minne eller vil gi en fin gave, har Nord Troms Museum en flott jubileumskopp å selge.

Årets turistverter er Rose Marie Henriksen og Charlotte Wassnes.

Telefonnummet til turistinformasjonen er + 47 4040 5626 og e-post : turistinformasjon@kvanangen.kommune.no

Vekommen innom  !

 

NB! Ta hensyn til smittevernreglene, husk å holde  avstand og vaske hendene !