Alle bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er inntatt i vedlagte dokument. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2023. Bestemmelsene og annet informasjonsmateriell kan hentes på Kulturdepartementets nettside www.anleggsregisteret.no, og en utfyllende liste over publikasjoner og veiledere finnes på www.kud.dep.no/idrettspublikasjoner. 

 

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2023