Bakgrunn: 

Kvænangen kommune har 25.05.2022 søkt om støtte kr 2 033 500 til prosjektet «Kvænangen - Bredbåndsstøtte 2022 Spildra» over Bredbåndsutbygging 2022. Søknadsbeløpet utgjør 67 % av totale kostnader på kr 3 055 000 for prosjektet. Målet med prosjektet er at alle innbyggere og virksomheter i Kvænangen kommune skal få tilbud om tilfredsstillende bredbånd etter de krav og normer som gjelder. 

I tillegg er det inngått en felles søknad med Loppa kommune om utbygging i området Seglvik - Andsnes.

 

Beskrivelse (Fra søknaden):

Kommunen har kartlagt de områder på Spildra der innbyggere ikke har et reelt tilbud om et tilfredsstillende fremtidsrettet høyhastighetsnett: Det er 15 fastboende på øya og har i dag et bredbåndstilbud via radiolink fra Nesaksla fra Eltele. Eltele har gitt tilbakemelding på hva det vil koste å utbedre radiolink løsningen som de leverer i dag. Telenor har 4G-dekning, men tilbyr ikke bredbånd med hastigheter over 30 Mbits. Det er store avstander fra Mobilmast, og det har ikke kommet tilbakemelding om noen planer for utbedring som vil føre til at det kan gis et bedre tilbud enn det som innbyggerne har i dag på mobilnettet.

Området har i dag et bredbåndstilbud som gjør det utfordrende å drive næringsvirksomhet. Prosjektets budsjett er basert på etablering av radiolink til øya da kostnader til sjøkabel er høye; 4,5 mill. kr mot radiolink 2 mill. kr. Konkurranseutlysingen må være teknologinøytral og ikke legge føringer for hvilken teknologi som skal brukes, kun hvilken kapasitet som skal tilbys (100 mbit). 

 

Resultat: 

Troms og Finnmark fylkeskommune har godkjent begge bredbåndssøknadene, både Spildra og Seglvik (sammen med Andsnes). Saken skal ut på anbud og det er beregnet å inngå kontrakter med utbygere jan/feb 2023. Utbyggingne vil ganske sannsynlig skje sommeren 2023. Vi får se når anbudene har kommet inn om avsatte beløp er stort nok. 

 

Les mer om dette på Troms og Finnmark fylkeskommune sin nettside.