Tilbud til frivilligheten om livredningskurs i vann. 

Kurset holdes på Kvænangen barne- og ungdomsskole av Kjell. Kr. Johansen 08.09.2022 klokken 17.00. Kurset varer i ca. 3 timer. 

 

Retningslinjene for bruk av flerbrukshall og svømmehall i Kvænangen kommune sier: 

"Søkerne må ha minium to bassengvakter. Minst en skal ha dokumentert at de kan ilandføring/ livredning, hjerte/ lungeredning og gjennomføre alarmplan. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. Bassengvakten må signere ordens- og sikkerhetsreglene før søkerne får tilgang til anlegget."

Merk at dette også gjelder for de som ønsker å benytte seg av badstu, da tilgang til denne er via bassengrommet. 

 

Kurset retter seg primært mot kontaktpersonene for aktivitet i bassenget, og det anbefales at dere har minst to stykker som har livredningskurs per gruppe, dette i tilfelle for eksempel den ene ikke kan møte. Slik det ser ut til nå så vil det være mulighet å melde på inntil 3 personer per gruppe. 

I tillegg til kontaktpersoner for bassenget ønskes det at andre interesserte melder seg på kurset. 

Kurset har en egenandel basert på hvor mange det er som melder seg på. 

 

Påmeldingsfrist: 02.09.2022. Påmelding sendes til Katrine L Pedersen på telefon 40405627 eller mail kathrine.pedersen@kvanangen.kommune.no