Tilbud om dose 4 (oppfriskningsdose)

Dose 4 er anbefalt for alle som: 

- Er 65 år eller eldre. Vi sender ut sms- melding til denne gruppen 

Har alvorlig svekket immunforsvar. FHI anbefaler at denne gruppen tar en oppfriskningsdose. Disse er: 

- Organtransplantert 

- Benmargstransplantert de siste 2 år

- Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt

- Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse

- Avansert eller ubehandlet hiv- infeksjon

- Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak 

- Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling 

- Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar. 

De som inngår i disse gruppene, må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten. 

Dersom du ikke tilhører disse gruppene, kan du ikke få dose 4 nå. 

Vaksinen du får er Pfizer. Det kommer en oppdatert vaksine av Pfizer i uke 38, for de som ønsker å vente. 

OBS: 

- Det skal gå minst 4 måneder mellom dose 3 og 4

- Hvis du har gjennomgått koronasykdom må du vente minst 3 uker for å få dose 4. Du får bedre virkning hvis du venter lenger. 

 

Kontakt Kvænangen Legesenter på telefon 777 79 000 og bestill time for vaksinering. Telefonen er åpen hverdager mellom klokken 0815- 1130 og klokken 1215- 1445.