Tidligstemmegivning

Har du ikke mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden fra 12.08.19 eller på valgdagen 09.09.19, kan du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme i perioden 1. juli til fredag 9. august 2019

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme i perioden 1. juli til fredag 9. august 2019.

Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.

Tidlig forhåndstemming foregår på Servickontoret på kommunehuset etter forhåndsavtale med valgstyrets sekretæriat ved servicekontoret.

Kontaktinformasjon: Kommunehuset, Gargu 8, 9161 Burfjord, tlf. 77 77 88 00 - eller e-post til post@kvanangen.kommune.no

Du trenger ikke valgkort, men husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.