Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 

  Folketrygdloven kap. 10 
  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
  Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22

  Lover

  Folketrygdloven
  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering og rehabilitering

  Forskrift om hjelpemiddelsentralene

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

  Ergoterapeut hjelper deg med å finne ut hvilke hjelpemidler som kan være aktuelle for deg, og hjelper deg med fylle ut søknaden. Dersom søknaden blir innvilget, vil hjelpemidlet bli levert hjemme hos deg av lokal vaktmester.

  Skjema

  Søknad om hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral

  Søknaden sendes til

  Ergoterapeut

  Kvænangen Kommune

  9161 Burfjord

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

  Klagemulighet

  Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fysioterapi-/ergoterapitjenester
  Postadresse:Burfjord 9161 BURFJORD
  Besøksadresse:9161 BURFJORD

  Kontaktpersoner

  Navn:Ann Sofie Josefsen
  Tittel:Avdelingssykepleier
  Telefon:77 77 90 30
  Epost:
  Navn:Bjørn Ellefsæter
  Tittel:Kontorsjef
  Telefon:77 77 88 12
  Epost:bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-30 10:59