Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
10. februar kl. 12:56

Registrere hurtigtest :

KLIKK HER clear

Tekniske hjelpemidler - utlån

Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler.

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Hjelpemidler - utlån

Beskrivelse

Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Kriterier/vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Pris for tjenesten

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

KRYKKER: Det er en egenandel på kr 50,- for midlertidig utlån av krykker. Du betaler et depositum på kr 400,- når du låner krykkene. Ved tilbakelevering vil du få igjen kr 350,- . Du kan kontakte ergoterapeut eller sykestua for å få låne krykker.

Partnere

Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 

Folketrygdloven kap. 10 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22

Lover

Folketrygdloven
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift om hjelpemiddelsentralene

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

Ergoterapeut hjelper deg med å finne ut hvilke hjelpemidler som kan være aktuelle for deg, og hjelper deg med fylle ut søknaden. Dersom søknaden blir innvilget, vil hjelpemidlet bli levert hjemme hos deg av lokal vaktmester.

Skjema

Søknad om hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral

Søknaden sendes til

Ergoterapeut

Kvænangen Kommune

9161 Burfjord

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Fysioterapi-/ergoterapitjenester
Postadresse:Burfjord 9161 BURFJORD
Besøksadresse:9161 BURFJORD

Kontaktpersoner

Navn:Ann Sofie Josefsen
Tittel:Avdelingssykepleier
Telefon:77 77 90 30
Epost:
Navn:Bjørn Ellefsæter
Tittel:Kontorsjef
Telefon:77 77 88 12
Epost:bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2017-01-30 10:59