Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter

  Relevant paragraf i folketrygdloven er § 5-6 Tannlegehjelp og § 1-3 i pasient- og brukerrettighetsloven.

  Lover

  Folketrygdloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Tannhelsetjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

  Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Faller du inn under en av de prioriterte gruppene, trenger du ikke søke om tjenesten. Fylkeskommunen skal være oppsøkende. Gi melding hvis du eller barna dine ikke blir fulgt opp.

  Ta kontakt med kommunen for støtte til tannbehandling etter pasient- og brukerrettighetsloven. Ta kontakt med Nav Trygd for støtte til tannbehandling i forbindelse med sykdom.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til det organet som fylkeskommunen bestemmer. Går avgjørelsen deg imot eller avvises klagen, kan du klage til Fylkesmannen.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicetorg
  Postadresse:Rådhuset 9161 BURFJORD
  Besøksadresse:9161 BURFJORD
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-30 10:59