Her vil kulturskolekoret "Simalango" delta sammen med konfirmanter, organist, prest og hele menigheten.

Bli med på dette tradisjonsrike arrangementet der vi sammen kan synge oss inn i adventa, og glede oss til jul!

Det vil bli kirkekaffe etterpå for alle.

Velkommen til en trivelig adventsstund i Burfjord kirke!

Arrangører: Kulturskolen og Kirken