I Kvænangen legges det ut kontainere i perioden 12.06– 20.06:

  • Badderkaia

  • Burfjord industriområde

  • Jøkelfjord (grustaket)

     

Innsamlet avfall må føres til kontainere. Disse kontainere er kun til marint avfall. Annet avfall må føres skal føres til Miljøstasjonen, og sorteres etter de reglene Avfallsservice har.

Strandavfall fra  Reinfjord , Valan og på Spildra hentes ved avtale med Marine Harvest i utgangspunktet helga 16. og 17. juni. I Selgvik blir avfallet hentet den 11.07.  Avfallet skal samles i store sekker og plassering av innsamlet avfall meldes direkte til Marine Harvest kontaktperson.   

Søppelposer og hansker kan hentes på kommunehuset i Burfjord, på Sørstraumen handel og Spildra Landhandel og på miljøstasjonen i Badderen, fra torsdag 07.06.  

 

Rydderoder valgt av lag og foreninger: Ytre Kvænangen, Jøkelfjord og Alteidet, Burfjord, Badderen og Sørstraumen. I tillegg er det noen som meldt rydding innenfor strømmen men det er ikke merket på kart. Kvænagnen kommunen vil bruke noen av sommerarbeidsplasser til  denne ryddeaksjonen, samt at det arrangeres en felles dugnadsdag for ansatte.

Kvænangen kommune oppfordrer alle å delta i ryddedugnaden, ta en rydderunde i nærområdet.Det er et krav at alle registrerer sitt arbeid på ryddeportalen.no. Det er Hold Norge rent som administrer Ryddeportalen. Ved at dere registrerer arbeidet på denne måten vil vi oppnå at all strandrydding kommer med i en felles nasjonal oversikt. For at Nord Troms friluftsråd og Avfallsservice skal kunne rapportere om bruken av tilskudd må ryddeportalen.no brukes. Ta kontakt med friluftsrådet dersom det er problemer med å få til dette. Det er også ønskelig at alle som deltar i arbeidet registrerer sin strandrydding i utogplukk.no, der er en kommunevis plukkestatistikk.  

 

Kontaktpersoner:

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen kommune tlf. 416 87 796

Sven Magnus Steinvik, Marine Harvest, tlf.  922 99 056

Hugo Tingvoll, Friluftsrådet i Nord Troms, tlf. 975 20 450