Det er bevilget et beløp over kommunens budsjett til stipend for borteboende ungdom hjemmehørende i Kvænangen kommune og som er elve i den videregående skole. Søknadsfrist er 01.11.18. Du kan lese mer om stipendet ved å åpne skjemaet - klikk her.