Servicekontoret blir stengt mandag 4. juli og noen dager framover. 

Evt henvendelser kan rettes til konstituert kommunedirektør tlf 77 77 88 12.

Det anmodes om i størst mulig grad å ta kontakt direkte med saksbehandler eller enhet du skal snakke med.