Det vil være stengt luke på legekontoret fredag 26.08.2022, dette på grunn av redusert bemanning. Vi må be om at telefoner som kan vente, venter til mandag.