Fylkesveg 7968 (Kvænangsbotn) Leirelva bru (Brua i Sørstraumdalen) vil være stengt i tidsrommet 02.09.2021 kl. 04:00-11:00.

Anbefalt omkjøring på nordsiden av Sørstraumen bru.

Det skal monteres en midlertidig bru for å avlaste Leirelva bru i forbindelse med transport av ny transformator til  trafostasjon i Kvænangsbotn.

Transporten passerer Leirelva bru Kl. 08:00 og kjøres videre til trafostasjonen. Når transporten er passert demonteres den midlertidige brua, noe som kan ta inntil tre timer.

I tidsrommet 08:00-10:00 vil det bli begrenset fremkommelighet på strekningen Leirelva bru-Trafostasjon Kvænangsbotn.

 

Med hilsen

Roald Nyrum

Bruforvalter

47685912

Samferdelsdivisjonen

http://www.tffk.no