Formannskapet ønsker å gå videre med følgende 5 forslag. . Forslagene presenteres her med forslagstillerens begrunnelse. 

 

Forslag 1: Sammen skaper vi fremtidens kommune         

Begrunnelse:

Utviklinga i Kvænangen er vårt felles ansvar. Vi jobber sammen om å nå våre felles mål.

 

Forslag 2: Det er i fellesskap vi skaper vår fremtid.

Begrunnelse:

Vi har ambisjoner om å gjøre hver eneste dag være litt bedre enn i gårsdagen. Sammen skaper vi verdier som sørger for at vi har en kommune som står seg i fremtiden."

 

Forslag 3 : Sammen skaper vi gode opplevelser         

Begrunnelse:

Vi er engasjert. Vi tar kontakt med nye mennesker og inkludere de i samfunnet.

 

Forslag 4 : "Kvænangen kommune Nytenkende og bærekraftig"         

Begrunnelse :

Kvænangen i framtiden bør være nytenkende og bærekraftig, og belønne det! Jeg mener dette vil være med på å tekke unge folk og småbarnsfamilier som ønsker ‘det gode liv’, og de som søker en trygg og attraktiv plass å vokse opp og bli gammel i. Vi har spektakulær natur (hvor alt ligger klart til å satses på, og vi har områder nok til nytenkende satsinger uten at man går oppå hverandre) Gjøre hverandre gode, og samarbeide.

Legge til rette for hundekjøring eller scooterturer (folk er forskjellige, og ikke alle har helse til å gå selv -selv om drømmen om opplevelsen er der), offroadsykling, ferie på hesteryggen, overnattingsplasser, kanopadling, fisketurisme, matservering, topptur-turisme osv. Vi har mulighetene. Satse på/være på lag med kommunens innbyggere, og tenke nytt og bærekraftig fra barnehage til eldreomsorg. Fortsette det gode arbeidet med nyetableringer. Friste med småbruk og tradisjonsnæringer, og være positiv til nybygging og aktivitet. Bli en JA-kommune!"

 

Forslag 5: bli med å skape fremtiden

Begrunnelse:

bygge kommunen i form av å starte eller utvikle en bedrift, som også skaper arbeidsplasser

 

Gi din stemme til din favoritt!.