Det er viktig å være oppmerksom på veiforholdene og følge trafikksikkerhetstiltakene som er satt på plass for å sikre trygg ferdsel. Vær oppmerksom på at veien kan være ujevn og det kan være stein og grus på veibanen.

Siden dette er en en fylkeskommunal vei er det fylkeskommunen som har ansvar for drift av veien. Ved spørsmål kontakt Vegvesenet på telefonnummer 175.