Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se jordlova §§ 3 og 18. Se også forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Jordlova

  Forskrifter

  Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

  Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

  Retningslinjer

  Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) fra Landbruksdirektoratet

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

  Her er en liten film som viser hvordan du fyller inn det elektroniske skjemaet: Instruksjonsfilm for søker.

  Alle brev som gjelder søknaden vil bli sendt til din innboks i Altinn.

  Skjema


  Søknaden sendes til

  Kvænangen kommune
  Teknisk kontor

  9161 Burfjord

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicetorg
  Postadresse:Rådhuset 9161 BURFJORD
  Besøksadresse:9161 BURFJORD
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-30 10:01